W 2018 r. wzrosła liczba pracujących osób

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, najwyższą liczbę osób pracujących odnotowano pod koniec pierwszego kwartału, a najniższą – pod koniec ostatniego kwartału 2018 r. Niemal trzy czwarte zatrudnionych pracowało w jednostkach sektora prywatnego. 

12860,5 tys. – tyle pod koniec 2018 r. wyniosła przeciętna liczba pracujących osób. Była ona wyższa o 5% w porównaniu z danymi z analogicznego okresu 2017 r. W grudniu 2018 r. najwięcej pracowników zatrudniano w zakładach pracy prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (22%) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych (19,8%). Najliczniej reprezentowaną grupę zawodową stanowili specjaliści (2780,2 tys. osób). Byli zatrudnieni przede wszystkim w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z edukacją oraz opieką zdrowotną i pomocą społeczną. Na kolejnych miejscach pod względem liczebności znaleźli się robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (1879,7 tys. osób) oraz pracownicy usług i sprzedawcy (1714,5 tys. osób). Tak wynika z danych GUS. 

Najwięcej ogłoszeń zamieszczonych w 2018 r. w serwisie Pracuj.pl dotyczyło specjalistów działających w obszarach:

  • handel i sprzedaż (31%),
  • obsługa klienta (22%),
  • IT (15%),
  • finanse (14%),
  • inżynieria (12%). 

Rynek Pracy Specjalistów 2018. Kogo szukali pracodawcy?

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-2018-roku,1,14.html