W jakich zawodach jest najwięcej ofert pracy? Poznaj najlepsze zawody w 2022 roku

Trwająca już ponad 2 lata pandemia koronawirusa zmieniła nie tylko świat, ale też rynek pracy. Liczne lockdowny, załamania w niektórych sektorach oraz zaskakujący rozkwit innych branż – to wszystko przyczyniło się do wielu przetasowań wśród pojawiających się ofert pracy. Chcesz wiedzieć, w jakich zawodach prognozowany jest wzrost zatrudnienia w 2022 roku? Przeczytaj artykuł oparty na danych z raportu Rynku Pracy Specjalistów 2021.

Czego dowiesz się z artykułu?

Praca fizyczna – czy znajduje się na liście najlepszych zawodów w Polsce?
W jakich zawodach można się spodziewać największej liczby ofert pracy?
Najbardziej aktywna branża – najlepszy zawód?

Praca fizyczna – czy znajduje się na liście najlepszych zawodów w Polsce?

Według raportu Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów 2021” oraz na podstawie zamieszczonych na portalu ofert pracy można z łatwością zauważyć, że zawody, których specjalnością jest praca fizyczna, stanowią zaledwie 12% wszystkich ofert rekrutacyjnych. Nie sprawia to jednak, że sektor pracy fizycznej spada z piedestału najlepszych zawodów, dwunastoprocentowy wynik to bowiem nadal 4. miejsce w rankingu najczęściej rekrutowanych specjalizacji.

Nie bez znaczenia jest tu jednak pandemia koronawirusa. Można zaobserwować ożywienie na rynku ofert dla pracowników fizycznych, które systematycznie zwiększało się wraz z ustępowaniem polityki lockdownów. W II półroczu 2020 roku ofert było 36 382, natomiast już rok później – aż 69 560. Można zatem stwierdzić, że praca fizyczna, która notuje wzrost zatrudnień, nadal wyróżnia się wśród innych ofert.

| Pracownik fizyczny – czym błysnąć na rozmowie kwalifikacyjnej?

W jakich zawodach można się spodziewać najwięcej ofert pracy?

Zawody, w których jest najwięcej ofert pracy, to te, które najlepiej przystosowały się – bądź ze względu na swoją specyfikę już były przygotowane – do radzenia sobie z pandemią oraz lockdownami. Związane są one z kompetencjami cyfrowymi, których znaczenie na rynku pracy jest coraz większe, a także z możliwością pracy zdalnej lub hybrydowej.

Branże związane m.in. z IT, finansami, bankowością, handlem i sprzedażą B2C oraz sprzedażą B2B są tymi, które najmniej odczuły skutki wahań. Np. 22% ofert pracy z 2021 roku było kierowanych do przedstawicieli branży IT, natomiast 34% dotyczyło specjalizacji, w których liczą się kompetencje cyfrowe. Jest to efekt szybkiego rozwoju owych dziedzin, przy jednoczesnym braku specjalistów. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że Polacy odczuwają potrzebę pracy zdalnej lub hybrydowej, która w tych zawodach może być z powodzeniem wykonywana.

| Pytania związane z pandemią – nowość na rozmowie kwalifikacyjnej

Najbardziej aktywna branża – najlepszy zawód?

Najbardziej aktywną branżą w 2021 było IT. Czy to jednak oznacza, że pracę np. specjalisty ds. IT czy testera oprogramowania można uznać za jeden z najlepszych zawodów w Polsce? Z całą pewnością specjaliści ds. bezpieczeństwa bądź oprogramowania IT plasują się wysoko w stawkach najlepszych płac. Pod względem finansowym niewiele ustępują jednak specjalistom z zakresu digital marketingu. Digital Manager czy Category Manager z odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem może bowiem otrzymać stawki porównywalne do branży IT.

Warto podkreślić, że najlepsze zawody, czyli te, w których potencjalnie można liczyć na najwyższe zarobki, bazują na szeroko rozumianej cyfryzacji oraz odpowiednich kompetencjach miękkich. Jeśli chcesz poznać listę zawodów, w których w 2021 roku można było zyskać najwięcej, przeczytaj nasz artykuł o najlepiej płatnych zawodach w Polsce.

 

| Branża IT potrzebuje humanistów

 

Dane za 2021 rok oraz wciąż trwające problemy z pandemią pozwalają sądzić, że trendy te utrzymają się w 2022 roku. Wiesz już zatem, jakie są zawody, w których jest najwięcej ofert pracy, a także czy istnieją szanse na zatrudnienie w branży związanej z pracą fizyczną. Aby poznać więcej szczegółów dotyczących rekrutacji i zatrudnienia, przeczytaj raport!