W jakiej branży brakuje specjalistów? Sprawdź w Barometrze zawodów!

Badanie „Barometr zawodów”, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 5 lat, dostarcza Polakom informacji o trendach w zatrudnieniu, brakujących specjalistach, a także o zawodach nadwyżkowych. Warto poświęcić chwilę na analizę aktualnego raportu Barometr zawodów 2020, aby lepiej orientować się w szansach i zagrożeniach, które mogą czekać na Ciebie na rynku pracy.

Z artykułu dowiesz się:

 • jakie są zawody deficytowe według Barometru zawodów ministerstwa pracy,
 • która profesja została uznana za nadwyżkową.

Badanie Barometr zawodów Polska przeprowadza się w sposób jakościowy, jako wynik dyskusji grupowej ekspertów, którzy biorą pod uwagę opinie pracodawców, pracowników (w tym urzędników z powiatowych urzędów pracy oraz pracowników agencji zatrudnienia) i osób bezrobotnych. Dzięki temu, że jest to prognoza krótkookresowa (jednoroczna), Barometr zawodów pl pozwala na dość dokładne określenie najbardziej aktualnych trendów na rynku pracy. Ponadto raport zawiera analizę rozwoju gospodarczego Polski, udziału szarej strefy, a także stóp bezrobocia w poszczególnych województwach w roku poprzedzającym (2019).

Eksperci dzielą analizowane profesje na trzy grupy:

 • zawody deficytowe – to znaczy takie, które określono jako zawody o dużym zapotrzebowaniu wśród pracodawców i niewielkiej liczbie profesjonalistów z odpowiednimi kwalifikacjami,
 • zawody zrównoważone – gdzie zapotrzebowanie na profesjonalistów jest równoważone liczbą osób o odpowiednich kwalifikacjach,
 • zawody nadwyżkowe – w których znalezienie zatrudnienia może być utrudnione ze względu na dużą liczbę kandydatów lub niewielkie zapotrzebowanie.

Bezrobocie w Polsce – styczeń 2020 r.

Sprawdź, które profesje Barometr zawodów uznał za najbardziej oraz najmniej pożądane i z czego to wynika. Być może zachęci Cię to do zmiany miejsca pracy, a może nawet zmiany profesji.

Barometr zawodów deficytowych

Powodów, dla których brakuje specjalistów w określonych dziedzinach, może być wiele. Mogą one wynikać z nastawienia pracownika (m.in. zniechęcenie do pracy w zawodzie, względy zdrowotne), pracodawcy (nieatrakcyjne warunki zatrudnienia), a także z uwarunkowań systemowych (pomijanie kształcenia w zawodzie w systemie edukacji).

Na brak wykwalifikowanej kadry pracowników według Barometru zawodów skarżą się następujące branże:

 • Budowlana – fachowcy w różnych dziedzinach i robotnicy. Braki wynikają z trudnych warunków pracy, niekorzystnych warunków zatrudnienia (szara strefa), niskiego zainteresowania tym kierunkiem kształcenia oraz emigracją zarobkową fachowców.
 • Produkcyjna – w tej branży brakuje m.in. elektryków, elektromechaników, ślusarzy, spawaczy, stolarzy i krawców. Przyczyną są liczne uprawnienia wymagane przez pracodawców, brak miejsc, w których nowi pracownicy mogliby się przyuczać do zawodu, a także podeszły wiek dotychczasowych pracowników, uniemożliwiający im pracę. Pozytywnym zjawiskiem są szkolenia odnawiające utracone uprawnienia oferowane przez pracodawców przyszłym pracownikom.
 • Transportowa – rynek pracy potrzebuje kierowców autobusów, samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, tymczasem brakuje kandydatów posiadających odpowiednie uprawnienia. Przeszkodą dla potencjalnych pracowników bywa również nieznajomość języków obcych. Wśród przyczyn deficytu można też wyróżnić nienormowany czas pracy i brak młodej kadry, która zastąpiłaby pracowników emerytowanych.
 • Gastronomiczna – stwierdzono deficyt kucharzy, którzy z powodu niskich zarobków wyemigrowali za granicę. Pracodawcy oczekują od nich wysokich kwalifikacji, m.in. zainteresowania rozwojem i trendami kulinarnymi, a także dobrych umiejętności manualnych. Na rynku brakuje również piekarzy z powodu luki kadrowej, przeciwwskazań zdrowotnych (alergie) i niskich zarobków.
 • Medyczno-opiekuńcza – według Barometru zawodów Polska branża ta niezmiennie cierpi na deficyt lekarzy, fizjoterapeutów i masażystów, pielęgniarek, położnych i opiekunów osób starszych. Najcięższa sytuacja odnotowywana jest w placówkach publicznych.
 • Usługowa – chociaż na rynku pracy jest coraz więcej kosmetyczek (ten zawód stał się równoważny), nadal brakuje odpowiednio przeszkolonych fryzjerów z doświadczeniem w zawodzie. Te osoby często decydują się na przeniesienie aktywności do szarej strefy, a nawet rozszerzenie działalności o usługi kosmetyczne.
 • Finansowa – problemem wśród kandydatów na księgowego lub pracownika ds. rachunkowości jest brak znajomości języków obcych.

Minimalna stawka godzinowa w 2020 r.

Barometr zawodów 2020 – poznaj jedyny nadwyżkowy zawód w Polsce

Z danych zebranych w tym roku wynika, że jedynym zawodem, w którym liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc pracy, jest zawód… ekonomisty. Od 2016 roku w tej profesji panuje stały trend nadwyżkowy. Przyczyn tego stanu upatruje się m.in. w popularności szkół o profilu ekonomicznym. Chociaż rynek ekonomiczny rozwija się dynamicznie, absolwenci tych szkół mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia – często decydują się na dokształcanie lub przebranżowienie.

Zmiany na rynku pracy w 2020 roku

Warto zajrzeć do raportu Barometr zawodów, aby zdobyć jeszcze bardziej szczegółowe informacje, np. jakie są zawody deficytowe i nadwyżkowe w poszczególnych województwach, a także jakie są obecnie zawody równoważne (również z podziałem na województwa). Sprawdź, jak plasuje się Twoja profesja, i zadecyduj o swojej przyszłości, bazując na pewnym źródle!