W Polsce więcej bezrobotnych niż w Niemczech i na Węgrzech

3,7% - tyle w czerwcu 2018 r. według Europejskiego Urzędu Statystycznego wynosiło bezrobocie w Polsce. Taki wynik zagwarantował nam miejsce w czołówce krajów o najmniejszej liczbie osób bezrobotnych.

Państwa europejskie o niższym wskaźniku bezrobocia niż Polska to:

  • Węgry (3,6%),
  • Niemcy (3,4%),
  • Czechy (2,4%).

Największa liczba osób bezrobotnych występowała w krajach, takich jak:

  • Grecja (20,2%),
  • Hiszpania (15,2%),
  • Włochy (10,9%).

W marcu Polska znalazła się na siódmym miejscu zestawienia, z wynikiem 4,4%.

Bezrobocie: Polska na siódmym miejscu

Stopa bezrobocia obliczana przez Główny Urząd Statystyczny jest wyższa niż wynik publikowany przez Eurostat. Różnica wynika z zastosowania innej metodologii. Urzędy przyjmują różne definicje dotyczące bezrobocia. Dla GUS osoba bezrobotna to ktoś zarejestrowany w urzędzie pracy, a dla Eurostatu – osoba w wieku 15-74 lata, która nie pracuje, aktywnie poszukuje zatrudnienia i jest skłonna podjąć pracę w ciągu najbliższych dwóch tygodni.  

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/jak-liczymy-bezrobocie,2,1.html

Źródło:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,10133,eurostat-bezrobocie-w-polsce-3-7.html