W tych zawodach zarobisz ponad 9 tys. zł

Wysokość zarobków to jedna z najbardziej istotnych kwestii, jakie bierze się pod uwagę podczas poszukiwania pracy. Mając wysokie kwalifikacje, można liczyć na dobrą pensję w wielu sektorach. Atrakcyjne finansowo są m.in. stanowiska project managera, kierownika zakładu produkcyjnego i dyrektora hotelu.

Na zatrudnianie doświadczonych fachowców mogą sobie pozwolić zazwyczaj bardzo dobrze prosperujące i duże firmy, które nie mają problemów z płynnością finansową. Koszty pracodawcy – co trzeba podkreślić – zawsze są wyższe od wypłacanej pensji brutto. 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/pracownicy-w-firmie/chce-zatrudnic-pracownika/co-powinienes-wiedziec-zanim-zatrudnisz-pracownika/jaki-jest-koszt-zatrudnienia-pracownika-na-etacie

  • Project Manager (budownictwo) to osoba odpowiedzialna za projekt budowlany od etapu jego powstawania, aż po etap końcowy, czyli realizację. Do jego obowiązków należy kontaktowanie się i współpraca zarówno z architektami, jak i kierownikami budowy. Oprócz tego zajmuje się on budowaniem zespołu projektowego, a zatem dobiera sobie współpracowników, rozdziela wśród nich zadania, rozwiązuje konflikty i problemy, a także wspiera zespół i ocenia jakość i efektywność jego pracy. Statystycznie co druga osoba zatrudniona na tym stanowisku może liczyć na pensję 13 tys. zł brutto
  • Dyrektor hotelu – to w dużej mierze od niego zależy sprawne funkcjonowanie całego hotelu. Jest on odpowiedzialny za utrzymywanie najwyższych standardów obsługi gości. Do jego zadań należy dbanie o wysoki poziom sprzedaży usług oraz nadzór nad przebiegiem i wdrażaniem działań sprzedażowych i marketingowych. Także sprawy finansowe znajdują się w polu jego zawodowych wyzwań – kontrola budżetu i kosztów wpisana jest w zakres oczekiwań. Na tym stanowisku ważne są rozwinięte zdolności interpersonalne. Duże znaczenie ma umiejętność motywowania pracowników, skuteczne zarządzanie nimi, przydzielanie określonych obowiązków i egzekwowanie realizacji zadań. Przeciętna wysokość wynagrodzenia dyrektora hotelu to 12,5 tys. zł. Ostateczny poziom zarobków jest uzależniony zarówno od wielkości obiektu, jak i liczby gwiazdek określających poziom świadczonych w nim usług.
  • Kierownik zakładu produkcyjnego – jego praca w znacznej mierze polega na kontrolowaniu, czy poszczególne działy w zakładzie odpowiednio funkcjonują. Zarządza on zarówno procesami produkcji, jak i zespołem pracowników. Odpowiedzialny jest także za wdrażanie nowych technologii i dbanie o wysoką efektywność produkcji. Wymaga się od niego wyższego wykształcenia technicznego (najlepiej kierunkowego – technologia produkcji, mechanika precyzyjna lub automatyka) oraz znajomości języka angielskiego i umiejętności obsługi komputera. W tym zawodzie liczy się także wiele kompetencji interpersonalnych, takich jak zdolności przywódcze i negocjacyjne, sumienność, odpowiedzialność i komunikatywność. Zarobki na tym stanowisku wynoszą przeciętnie 13 tys. zł brutto. 

Zawody kierownicze, choć różnią się w zależności od firmy i branży, są w gruncie rzeczy do siebie podobne. Aby być dobrym kierownikiem, trzeba posiadać wiele uniwersalnych umiejętności i kompetencji miękkich.

10 cech dobrego kierownika

Profesjonalny kierownik cieszy się poważaniem i szacunkiem w zespole, a przecież to na współpracy z innymi opiera się jego funkcja w firmie.