Warunki pracy – 5 największych zagrożeń

W 2017 r. hałas stanowił największe zagrożenie w środowisku pracy. Aby uchronić zatrudnionych przed ryzykiem utraty zdrowia, pracodawcy musieli zapewnić środki ochrony, np. słuchawki wytłumiające dźwięk.   

82,4 tys. – to liczba przedsiębiorstw i instytucji, które zostały objęte badaniem GUS. Łącznie pracowało w nich 5,9 mln osób. 458 tys. pracowników (7,8% ogółu zatrudnionych) wykonywało obowiązki w warunkach zagrożenia.

Przed przyjęciem oferty pracownik musi mieć świadomość niebezpieczeństw towarzyszących wykonywaniu obowiązków, dlatego pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego. Wystąpić mogą czynniki związane np. ze szkodliwością i uciążliwością pracy lub czynniki mechaniczne, czyli przy obsłudze maszyn.

Ocena ryzyka zawodowego – na czym polega?

Jak podaje GUS, w 2017 r. 262,1 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy. Największe zagrożenie stanowiły: hałas, pyły przemysłowe, substancje chemiczne, wibracja oraz mikroklimat (gorący lub zimny). Brak należytej ochrony może przyczyniać się do powstawania chorób zawodowych.

Stwierdzenie choroby zawodowej i co dalej…?

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/warunki-pracy-w-2017-roku,1,12.html