Więcej twórców zyska prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu

Na początku 2018 r. niektórzy twórcy, m.in. graficy komputerowi, utracili możliwość odliczania zwiększonych kosztów uzyskania przychodu. Wiceminister finansów, Paweł Gruza, zapowiedział rozszerzenie listy grup, które będą mogły ponownie korzystać z ulg podatkowych.

Autorzy literatury użytkowej, poradników i podręczników, twórcy gier komputerowych i niektórzy tłumacze – to grupy pracowników, którzy w przyszłości mogą płacić niższy podatek dochodowy. Komisja finansów publicznych zarekomendowała przyjęcie poprawek nowelizacji z 27 października 2017 r. (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002175).   

Obliczanie wynagrodzeń: praca z przeniesieniem praw autorskich

Wysokość PIT zależy nie tylko od kosztów uzyskania przychodu, ale również od odliczeń. Zapłacisz niższy podatek, jeśli masz na utrzymaniu dzieci, kupujesz lekarstwa lub jesteś honorowym dawcą krwi.  

Ulgi przy PITACH

Źródło:

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1122242,wiecej-podmiotow-z-50-proc-kosztami-przychodow.html