Większość sklepów przestrzega zakazu handlu w niedzielę

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje, czy właściciele sklepów respektują przepisy dotyczące handlu w niedzielę i nie obligują pracowników do wykonywania obowiązków w tym czasie. Dotychczas do naruszeń doszło tylko w przypadku 7% skontrolowanych punktów handlowych.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę obowiązuje od marca. W dniach objętych zakazem mogą być otwarte tylko te sklepy, w których za ladą stoi właściciel.

https://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/handel-w-niedziele/

Bogdan Drzastwa, zastępca Głównego Inspektora Pracy, poinformował, że w okresie: od 11 marca do 17 czerwca 2018 r. skontrolowano ponad 8,3 tys. punktów handlowych otwartych w niedziele wolne od handlu. Tylko w przypadku 7% placówek stwierdzono naruszenie przepisów. Ustawa nie gwarantuje dni wolnych pracownikom restauracji, stacji benzynowych itd. Osobie, która pracuje w dni wolne, przysługuje dodatek pieniężny do wynagrodzenia lub dodatkowy czas wolny.

Wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta – ABC

Źródło:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/96744,o-zakazie-handlu-w-praktyce.html