Wrzesień 2019 r. – od 30 lat stopa bezrobocia nie była niższa

5,1% - tyle pod koniec września 2019 r. wynosiła stopa bezrobocia w Polsce. To najlepszy wynik od 1989 r. W 14 województwach odnotowano spadek liczby osób bez zatrudnienia. 

W sierpniu 2019 r. wskaźnik bezrobocia był równy 5,2%. Skala problemu była najmniejsza w Wielkopolsce (2,8%), a największa – na Warmii i Mazurach (8,7%).   

Niskie bezrobocie w sierpniu 2019 r. – spadek w dziewięciu województwach

Wrzesień zakończył się kolejnym spadkiem liczby osób bezrobotnych. W województwie wielkopolskim wynosił on 2,3% (1000 osób), w łódzkim - 2,1% (1200 osób), w opolskim – 2,1% (400 osób), a w lubuskim 2% (400 osób). Stopa bezrobocia była zróżnicowana w zależności od regionu, np.: 

  • województwo wielkopolskie – 2,8%,
  • województwo śląskie – 3.7%,
  • województwo mazowieckie – 4,4%,
  • województwo dolnośląskie – 4,6%,
  • województwo lubuskie – 4,8%,
  • województwo lubelskie – 7,1%,
  • województwo kujawsko-pomorskie – 7,6%,
  • województwo warmińsko-mazurskie – 8,7%.  

W 11 województwach odnotowano wzrost liczby miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.      

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezrobocie-we-wrzesniu-najnizsze-od-30-lat