Wybrane firmy otrzymają dotacje na poprawę warunków pracy

50 mln zł – tyle Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamierza przeznaczyć na działania zapobiegające utracie zdolności do pracy, np. w wyniku wypadku przy pracy. Kto dostanie dotacje? Przedsiębiorstwa zostaną wyłonione w drodze konkursu.

Celem konkursu jest tworzenie bezpiecznych warunków w polskich firmach. Zaproponowane przez uczestników rozwiązania będą oceniane przez ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

10 zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Szansę na otrzymanie dotacji będą mieć wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek ZUS i podatków. Ważne, by firmy biorące udział w konkursie nie znajdowały się w stanie upadłości lub likwidacji. Warunkiem uczestnictwa jest również poprawne wypełnienie skomplikowanego wniosku. Z tym zadaniem mogą poradzić sobie wyłącznie odpowiednio przygotowane osoby. Nie wszystkie firmy stać na dodatkowe wydatki. Koszt zatrudnienia fachowców może przerosnąć możliwości finansowe znacznej części niewielkich przedsiębiorstw.

Źródło:

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1170345,dofinansowanie-od-zus-na-prewencje-wypadkowa.html