Wysokość ekwiwalentu urlopowego w 2019 r.

Nie wykorzystałeś całego urlopu wypoczynkowego przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę? Masz prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Jego wysokość zależy m.in. od liczby dni ustawowo wolnych w danym roku.

Święta przypadające od poniedziałku do piątku obniżają wymiar czasu pracy i wpływają na wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Dni ustawowo wolne, obniżające wymiar świadczenia, to np. 1 stycznia, 15 sierpnia czy 11 listopada. W 2019 r. dzień 3 maja przypada w piątek, a 11 listopada – w poniedziałek.

Kalendarz dni wolnych od pracy w 2019

Aby obliczyć wysokość ekwiwalentu, należy ustalić współczynnik urlopowy - odejmując łączną liczbę niedziel i dni ustawowo wolnych od liczby dni w danym roku. Otrzymany wynik dzieli się przez 12. Sposób ustalania wymiaru ekwiwalentu wynika z tzw. rozporządzenia urlopowego.

Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Źródło:

https://zielonalinia.gov.pl/-/ekwiwalent-za-urlop-wypoczynkowy-w-2019-roku