Wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe bez zmian

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w okresie 1 kwietnia 2019 r. – 31 marca 2020 r. stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe pozostają niezmienione.

Osoba podlegająca ubezpieczeniu wypadkowemu ma prawo np. do zasiłku w okresie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy. Może także ubiegać się o rentę i odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Ubezpieczenie wypadkowe – co daje?

Składka wypadkowa stanowi określony procent wynagrodzenia brutto. Wartość procentowa różni się ze względu na grupy działalności i wynosi np.:

  • 3,33% - w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego,
  • 2,80% - w leśnictwie i pozyskiwaniu drewna,
  • 1,20% - w produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych.

Aktualne wysokości oraz zasady ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe znajdziesz w poradniku ZUS.

Źródło:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wysokosc-stop-procentowych-skladki-na-ubezpieczenie-wypadkowe-na-okres-od-1-kwietnia-2019-r_-do-31-marca-2020-r_/2514628