Wzrośnie płaca minimalna w 2019 r.

W 2019 r. najniższe wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2250 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 14,70 zł brutto. 

Najniższe wynagrodzenie pracownicze w 2019 roku

2100 zł brutto – tyle wynosi w 2018 r. najniższe wynagrodzenie za pracę, jakie otrzymują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin. W każdym roku jego wysokość jest waloryzowana. Kwota wzrasta w zależności od prognozowanego poziomu inflacji i realnego wzrostu gospodarczego.   

Płaca minimalna – krok po kroku

Ochrona wynagrodzenia obejmuje również zleceniobiorców, którym przysługuje minimalna stawka godzinowa. Jej wysokość zależy od najniższej pensji krajowej.

Minimalna stawka godzinowa w roku 2018

Poziom płacy minimalnej wpływa m.in. na wysokość dodatku za pracę w porze nocnej oraz wynagrodzenia za czas przestoju.