Wzrost płacy minimalnej, wprowadzenie najniższej stawki godzinowej – zmiany na rynku pracy

Od 2015 r. zleceniobiorcy korzystają z ochrony wynagrodzenia, liczba osób bezrobotnych spadła w tym czasie o 595 tys., a liczba pracujących – wzrosła o 400 tys. Tak wynika z podsumowania opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

MRPiPS zapowiada wzrost płacy minimalnej w 2020 r.

969 tys. – tyle pod koniec 2018 r. wynosiła liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy. W analogicznym okresie 2015 r. była ona o 595 tys. (38%) wyższa. Stopa bezrobocia w 2018 r. była równa 5,8% - to niemal o 4 punkty procentowe mniej niż w 2015 r.  

Jak wygląda bezrobocie w Polsce?

Resort zwrócił uwagę także na systematyczny wzrost wskaźnika zatrudnienia w Polsce. W 2018 r. wyniósł on 72,2%. Wzrosła także płaca minimalna: z 1750 zł brutto w 2015 r. do 2250 zł brutto w 2019 r. W 2015 r. ochrona wynagrodzenia objęła również osoby pracujące na podstawie umów-zleceń. Otrzymały one minimalną stawkę godzinową, której wymiar zależy od wysokości najniższej pensji krajowej (14,70 zł brutto za godzinę w 2019 r.).   

Minimalna stawka godzinowa w 2019 r.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rynek-pracy-zmienia-oblicze