Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2017

3,4% - tyle wyniósł realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2017 roku w stosunku do roku 2016. Płaca realna wzrasta, gdy podnosi się poziom wynagrodzeń, a koszty życia pozostają niezmienne lub gdy pensje się nie zmieniają, ale ceny stają się coraz niższe (https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/placa-nominalna-i-realna-jak-wplywaja-na-poziom-zycia-pracownika/).

Źródło: http://stat.gov.pl.