Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r.

Z roku na rok zarobki w Polsce rosną. Jest to m.in. skutek sytuacji gospodarczej kraju i wzrostu kosztów życia, za którym idzie waloryzacja płac. Zmienia się np. wymiar płacy minimalnej, co sprawia, że pracownicy etatowi otrzymują podwyżki.

Płaca minimalna w Polsce - wszystko, co musisz wiedzieć

5,3% - o tyle w 2018 r. wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce w stosunku do 2017 r. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Instytucja ustala wysokość średniej krajowej, obliczając średnią statystyczną. Polega to na zsumowaniu wszystkich wynagrodzeń ujętych w statystykach. Kolejny krok to podzielenie otrzymanego wyniku przez liczbę pensji branych pod uwagę.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce – ile wynosi?

Wyliczenie przeciętnej pensji może polegać również na ustaleniu mediany, czyli wartości środkowej oznaczonej w szeregu liczb ustawionych w kolejności: od najniższej do najwyższej. Jak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl, przeciętna miesięczna pensja w 2018 r. różniła się np. w zależności od województwa. Na Mazowszu mediana wynosiła 5500 zł brutto, a w Małopolsce – 4700 zł brutto.

https://zarobki.pracuj.pl

Źródło:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-realnego-wzrostu-przecietnego-wynagrodzenia-w-2018-roku-w-stosunku-do-2017-roku,274,6.html