Wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w listopadzie 2019 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło do poziomu 5229,44 zł brutto. Zwyżkę odnotowano także w poziomie zatrudnienia.

Jaka będzie płaca minimalna w 2020 roku?

Informacje opublikowane przez GUS 18 grudnia 2019 r. dotyczą zarobków w przedsiębiorstwach, w których zatrudnionych jest więcej niż 9 pracowników. Zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia do poziomu 5229,44 zł brutto oznacza wzrost o 5,3% rok do roku.

Zmiany dotyczą również poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach. W porównaniu z ubiegłym rokiem zanotowano wzrost o 2,6%. W listopadzie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 6394,8 tys.

Źródło:

https://zielonalinia.gov.pl/-/gus-wynagrodzenie-w-przedsiebiorstwach-wynioslo-5229-44-zl-sa-najnowsze-dane-za-listopad