Wzrost zatrudnienia, spadek bezrobocia i wyższe wynagrodzenia - zarobki.pracuj.pl
  • Indywidualny raport zarobki
  • Kalkulator netto-brutto
  • Przeciętne zarobki na stanowisku
  • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało podsumowania sytuacji pracowników w latach 2016-2018. Z ustaleń resortu wynika m.in., że zatrudnieni cieszą się coraz większą ochroną i mają coraz mniejsze trudności ze znalezieniem miejsc pracy.

Zmiany wskazane przez MRPiPS to m.in. wprowadzenie ochrony wynagrodzenia zleceniobiorców. W 2017 r. osoby wykonujące obowiązki na podstawie umowy-zlecenia zyskały prawo do minimalnej stawki godzinowej, ustalanej proporcjonalnie do najniższego wynagrodzenia za pracę.

Minimalna stawka godzinowa – ABC

Z danych ministerstwa wynika również, że wzrosła liczba osób zatrudnionych. W trzecim kwartale 2018 r. pracowało 16,6 mln Polaków – o 383 tys. więcej niż w 2015 r. W ostatnich miesiącach ubiegłego roku odnotowywano też najniższy poziom bezrobocia w historii. Według ustaleń Eurostatu, w październiku wyniósł on zaledwie 3,8%. Zmiany dotyczyły również zasad zawierania umowy o pracę. Od 1 września 2016 r. dokument należy podpisać, zanim pracownik rozpocznie wykonywanie obowiązków.

7 korzyści z zawarcia umowy o pracę

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/piec-waznych-zmian-na-rynku-pracy

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

  • Indywidualny raport zarobki
  • Kalkulator netto-brutto
  • Przeciętne zarobki na stanowisku
  • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

21.03.2019
Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r.

Z roku na rok zarobki w Polsce rosną. Jest to m.in. skutek sytuacji gospodarczej kraju i wzrostu kosztów życia, za którym idzie waloryzacja płac. Zmienia się np. wymiar płacy minimalnej, co sprawia, że pracownicy etatowi otrzymują podwyżki.

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

20.03.2019
Wysokość ekwiwalentu urlopowego w 2019 r.

Nie wykorzystałeś całego urlopu wypoczynkowego przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę? Masz prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Jego wysokość zależy m.in. od liczby dni ustawowo wolnych w danym roku.

20.03.2019
Coraz więcej cudzoziemców na polskim rynku pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracował raport „Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych”. Wynika z niego m.in., że w 2018 r. liczba cudzoziemców zgłoszonych do ZUS była dziewięciokrotnie wyższa niż dekadę wcześniej.