Wzrost zatrudnienia, spadek bezrobocia i wyższe wynagrodzenia – MRPiPS podsumowuje zmiany na rynku pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało podsumowania sytuacji pracowników w latach 2016-2018. Z ustaleń resortu wynika m.in., że zatrudnieni cieszą się coraz większą ochroną i mają coraz mniejsze trudności ze znalezieniem miejsc pracy.

Zmiany wskazane przez MRPiPS to m.in. wprowadzenie ochrony wynagrodzenia zleceniobiorców. W 2017 r. osoby wykonujące obowiązki na podstawie umowy-zlecenia zyskały prawo do minimalnej stawki godzinowej, ustalanej proporcjonalnie do najniższego wynagrodzenia za pracę.

Minimalna stawka godzinowa – ABC

Z danych ministerstwa wynika również, że wzrosła liczba osób zatrudnionych. W trzecim kwartale 2018 r. pracowało 16,6 mln Polaków – o 383 tys. więcej niż w 2015 r. W ostatnich miesiącach ubiegłego roku odnotowywano też najniższy poziom bezrobocia w historii. Według ustaleń Eurostatu, w październiku wyniósł on zaledwie 3,8%. Zmiany dotyczyły również zasad zawierania umowy o pracę. Od 1 września 2016 r. dokument należy podpisać, zanim pracownik rozpocznie wykonywanie obowiązków.

7 korzyści z zawarcia umowy o pracę

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/piec-waznych-zmian-na-rynku-pracy