Zaległy urlop? Masz czas do 30 września

Wykorzystanie wszystkich dni urlopu przysługujących w danym roku nie zawsze jest możliwe. Zaległy urlop wypoczynkowy nie przepada, ale przechodzi na kolejny rok. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że pracodawca powinien udzielić go do końca września.

Przekroczenie terminu stanowi wykroczenie przeciwko prawu pracy. Minimalny wymiar kary to 1000 zł. PIP kontroluje zakłady pracy i sprawdza, czy pracodawcy przestrzegają przepisów. W 2017 r. w wyniku kontroli 22 tys. pracowników mogło skorzystać z prawa do zaległego urlopu.  

Do kiedy wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

Wypłata ekwiwalentu urlopowego w trakcie zatrudnienia nie zastępuje udzielenia urlopu. Świadczenie przysługuje tylko w kontekście zmiany miejsca zatrudnienia.   

Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Pracodawca ma prawo wysłać Cię na zaległy urlop, nawet jeśli nie wyrażasz na to zgody. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2006 r. (sygn. akt I PK 124/05; M.P.Pr 2006/3/119: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx).    

Źródło:

https://www.pip.gov.pl/pl/rzecznik-prasowy/komunikaty-biezace/97339,ostatni-czas-na-nadrobienie-urlopowych-zaleglosci.html