Zarobki geodety - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Geodeta to jeden z zawodów regulowanych, co oznacza, że należy zdobyć państwowe uprawnienia, aby samodzielnie go wykonywać. Przeciętna miesięczna pensja osoby pracującej w tej profesji wynosi 4000 zł brutto. Geodeci mogą pracować m.in. przy planowaniu i realizowaniu inwestycji budowlanych.  

Kwalifikacje geodety

Osoba, która chce wykonywać zawód geodety, musi zdobyć państwowe uprawnienia. Aby je uzyskać, konieczne jest spełnienie warunków wskazanych w art. 44 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890300163):

 • średnie lub wyższe wykształcenie geodezyjne,
 • 3 lata praktyki zawodowej (w odniesieniu do pracownika z wykształceniem wyższym) lub 6 lat pracy w zawodzie (w przypadku osób z wykształceniem średnim),
 • nienaganna opinia zawodowa.

Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego polega na ustaleniu, czy dana osoba spełnia kryteria. Jeśli tak, może przystąpić do egzaminu ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. Uprawnienia zawodowe nadaje komisja kwalifikacyjna powołana przez Głównego Geodetę Kraju.

Zdobycie uprawnień umożliwia wykonywanie czynności, takich jak:

 • kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi,
 • wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii,
 • prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

Maksymalny czas trwania postępowania kwalifikacyjnego to 4 miesiące. Rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe geodety można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/uprawnienia-zawodowe/wyciag-z-centralnego-rejestru-osob-posiadajacych-uprawnienia-zawodowe-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii.

Geodeta – zarobki i perspektywy zawodowe

Jak wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, uprawnienia są nadawane w takich zakresach, jak:

 • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
 • rozgraniczenie i podziały gruntów,
 • podstawowe pomiary geodezyjne,
 • geodezyjna obsługa inwestycji,
 • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych,
 • redakcja map,
 • fotogrametria i teledetekcja.

Współpraca z firmami deweloperskimi czy zatrudnienie w specjalistycznej firmie geodezyjnej, kopalni lub przedsiębiorstwie zajmującym się eksploatacją złóż – geodeci mogą podjąć pracę w wielu miejscach. Mediana płac uzyskiwanych w tym zawodzie w 2017 r. wynosiła 4000 zł brutto, co oznacza, że połowa pracowników zarabiała powyżej, a połowa – poniżej tej kwoty. Zarobki najlepiej wynagradzanych geodetów przekraczają 6000 zł brutto. Czynniki wpływające na wysokość pensji to m.in. staż pracy, a także wielkość i lokalizacja firmy. Z danych serwisu zarobki.pracuj.pl wynika, że 9% osób zatrudnionych na stanowisku geodety uzyskiwało comiesięczne premie. Pracownicy mogli liczyć także na benefity pracownicze, takie jak prywatna opieka medyczna, służbowy samochód do celów prywatnych oraz dofinansowanie zajęć sportowych.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 16.06.2021
  7 dobrze płatnych zawodów bez studiów

  Choć ukończenie studiów to warunek niezbędny do wykonywania zawodu lekarza, farmaceuty czy radcy prawnego, istnieje wiele profesji, którymi można się zajmować bez wyższego wykształcenia. Jakie zawody bez studiów są dobrze opłacane? Uzyskiwanie zarobków wyższych niż np. 5000 zł brutto jest możliwe, jeśli pracujesz jako mistrz produkcji, majster budowy czy zarządca nieruchomości. Sprawdź, czy dobrze płatna praca bez studiów może być Twoją przyszłą profesją.

 • 17.12.2020
  Ile zarabia fizjoterapeuta i jak nim zostać?

  Specjalistyczna wiedza, umiejętności manualne, a także łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów – to podstawowe wymogi w pracy fizjoterapeuty. Liczą się również sprawność fizyczna i cierpliwość. Polscy fizjoterapeuci zarabiają przeciętnie 3200 zł brutto. Otrzymują także świadczenia pozapłacowe, m.in. dofinansowanie do zajęć sportowych.

16.06.2021
7 dobrze płatnych zawodów bez studiów

Choć ukończenie studiów to warunek niezbędny do wykonywania zawodu lekarza, farmaceuty czy radcy prawnego, istnieje wiele profesji, którymi można się zajmować bez wyższego wykształcenia. Jakie zawody bez studiów są dobrze opłacane? Uzyskiwanie zarobków wyższych niż np. 5000 zł brutto jest możliwe, jeśli pracujesz jako mistrz produkcji, majster budowy czy zarządca nieruchomości. Sprawdź, czy dobrze płatna praca bez studiów może być Twoją przyszłą profesją.

17.12.2020
Ile zarabia fizjoterapeuta i jak nim zostać?

Specjalistyczna wiedza, umiejętności manualne, a także łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów – to podstawowe wymogi w pracy fizjoterapeuty. Liczą się również sprawność fizyczna i cierpliwość. Polscy fizjoterapeuci zarabiają przeciętnie 3200 zł brutto. Otrzymują także świadczenia pozapłacowe, m.in. dofinansowanie do zajęć sportowych.

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

 • 12.08.2021
  Ścieżka kariery i zarobki w policji – jak wygląda kariera w tym zawodzie?

  Predyspozycje, wykształcenie i umiejętności – to elementy składowe sukcesu policjanta. O Twoich losach w formacji może zadecydować także przebieg służby mundurowej oraz osiągnięcia i wyniki pracy. Zarobki w policji są z kolei ściśle związane z tym, jakie stanowisko aktualnie zajmujesz. Dowiedz się, jak wygląda ścieżka kariery w tym zawodzie oraz ile można zarobić.

 • 30.06.2021
  Najniższa krajowa – czym jest i jak ją wyliczyć?

  Zatrudnienie na umowę o pracę oznacza dla pracownika wiele przywilejów. Jednym z nich jest płaca minimalna, zwana też potocznie najniższą krajową lub minimalną krajową. To najbardziej podstawowe zabezpieczenie bytu pracownika. Warto określić jej wysokość, by wiedzieć, czy pracodawca nie dopuszcza się naruszania praw pracowniczych.

12.08.2021
Ścieżka kariery i zarobki w policji – jak wygląda kariera w tym zawodzie?

Predyspozycje, wykształcenie i umiejętności – to elementy składowe sukcesu policjanta. O Twoich losach w formacji może zadecydować także przebieg służby mundurowej oraz osiągnięcia i wyniki pracy. Zarobki w policji są z kolei ściśle związane z tym, jakie stanowisko aktualnie zajmujesz. Dowiedz się, jak wygląda ścieżka kariery w tym zawodzie oraz ile można zarobić.

30.06.2021
Najniższa krajowa – czym jest i jak ją wyliczyć?

Zatrudnienie na umowę o pracę oznacza dla pracownika wiele przywilejów. Jednym z nich jest płaca minimalna, zwana też potocznie najniższą krajową lub minimalną krajową. To najbardziej podstawowe zabezpieczenie bytu pracownika. Warto określić jej wysokość, by wiedzieć, czy pracodawca nie dopuszcza się naruszania praw pracowniczych.