Zarobki geodety - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Geodeta to jeden z zawodów regulowanych, co oznacza, że należy zdobyć państwowe uprawnienia, aby samodzielnie go wykonywać. Przeciętna miesięczna pensja osoby pracującej w tej profesji wynosi 4000 zł brutto. Geodeci mogą pracować m.in. przy planowaniu i realizowaniu inwestycji budowlanych.  

Kwalifikacje geodety

Osoba, która chce wykonywać zawód geodety, musi zdobyć państwowe uprawnienia. Aby je uzyskać, konieczne jest spełnienie warunków wskazanych w art. 44 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890300163):

 • średnie lub wyższe wykształcenie geodezyjne,
 • 3 lata praktyki zawodowej (w odniesieniu do pracownika z wykształceniem wyższym) lub 6 lat pracy w zawodzie (w przypadku osób z wykształceniem średnim),
 • nienaganna opinia zawodowa.

Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego polega na ustaleniu, czy dana osoba spełnia kryteria. Jeśli tak, może przystąpić do egzaminu ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. Uprawnienia zawodowe nadaje komisja kwalifikacyjna powołana przez Głównego Geodetę Kraju.

Zdobycie uprawnień umożliwia wykonywanie czynności, takich jak:

 • kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi,
 • wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii,
 • prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

Maksymalny czas trwania postępowania kwalifikacyjnego to 4 miesiące. Rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe geodety można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/uprawnienia-zawodowe/wyciag-z-centralnego-rejestru-osob-posiadajacych-uprawnienia-zawodowe-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii.

Geodeta – zarobki i perspektywy zawodowe

Jak wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, uprawnienia są nadawane w takich zakresach, jak:

 • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
 • rozgraniczenie i podziały gruntów,
 • podstawowe pomiary geodezyjne,
 • geodezyjna obsługa inwestycji,
 • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych,
 • redakcja map,
 • fotogrametria i teledetekcja.

Współpraca z firmami deweloperskimi czy zatrudnienie w specjalistycznej firmie geodezyjnej, kopalni lub przedsiębiorstwie zajmującym się eksploatacją złóż – geodeci mogą podjąć pracę w wielu miejscach. Mediana płac uzyskiwanych w tym zawodzie w 2017 r. wynosiła 4000 zł brutto, co oznacza, że połowa pracowników zarabiała powyżej, a połowa – poniżej tej kwoty. Zarobki najlepiej wynagradzanych geodetów przekraczają 6000 zł brutto. Czynniki wpływające na wysokość pensji to m.in. staż pracy, a także wielkość i lokalizacja firmy. Z danych serwisu zarobki.pracuj.pl wynika, że 9% osób zatrudnionych na stanowisku geodety uzyskiwało comiesięczne premie. Pracownicy mogli liczyć także na benefity pracownicze, takie jak prywatna opieka medyczna, służbowy samochód do celów prywatnych oraz dofinansowanie zajęć sportowych.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 21.09.2020
  Doradca nieruchomości – obowiązki, wymagania i zarobki

  Doradztwo to zajęcie dla osób o wysokich kompetencjach społecznych. W tym zawodzie liczą się przede wszystkim umiejętności sprzedażowe i znajomość rynku. Przeciętne wynagrodzenie doradcy wynosi 6400 zł brutto. Warto jednak zwrócić uwagę na niestabilność miesięcznych pensji. Dla przykładu – w okresie: luty-kwiecień można nie sprzedać żadnego lokalu, a kilka miesięcy później – cztery, z prowizją 10 000 zł za każdy.

 • 13.09.2020
  Kierownik budowy – wymagania, obowiązki i zarobki

  Budowlaniec lub architekt, który pracował w zawodzie co najmniej 3 lata i zdobył uprawnienia państwowe, może pełnić funkcję kierownika budowy. Przeciętna pensja osoby zatrudnionej na tym stanowisku to 10 000 zł brutto. Przeczytaj więcej o zarobkach kierownika budowy oraz o wymaganiach i obowiązkach związanych z tym zawodem.

21.09.2020
Doradca nieruchomości – obowiązki, wymagania i zarobki

Doradztwo to zajęcie dla osób o wysokich kompetencjach społecznych. W tym zawodzie liczą się przede wszystkim umiejętności sprzedażowe i znajomość rynku. Przeciętne wynagrodzenie doradcy wynosi 6400 zł brutto. Warto jednak zwrócić uwagę na niestabilność miesięcznych pensji. Dla przykładu – w okresie: luty-kwiecień można nie sprzedać żadnego lokalu, a kilka miesięcy później – cztery, z prowizją 10 000 zł za każdy.

13.09.2020
Kierownik budowy – wymagania, obowiązki i zarobki

Budowlaniec lub architekt, który pracował w zawodzie co najmniej 3 lata i zdobył uprawnienia państwowe, może pełnić funkcję kierownika budowy. Przeciętna pensja osoby zatrudnionej na tym stanowisku to 10 000 zł brutto. Przeczytaj więcej o zarobkach kierownika budowy oraz o wymaganiach i obowiązkach związanych z tym zawodem.

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

 • 01.09.2020
  Zarobki w korporacji – czy duża firma oznacza dużą pensję?

  O tym, ile zarabia się w korporacji, krąży wiele mitów. Sporo osób – zwłaszcza tych, które same nigdy nie przekroczyły progu „korpo” – powtarza obiegową opinię, jakoby praca w dużej firmie dawała ogromne pieniądze. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Czy zarobki w korporacji są zawsze znacznie wyższe w porównaniu z innymi miejscami pracy?

 • 11.08.2020
  W jakiej branży brakuje specjalistów? Sprawdź w Barometrze zawodów!

  Badanie „Barometr zawodów”, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 5 lat, dostarcza Polakom informacji o trendach w zatrudnieniu, brakujących specjalistach, a także o zawodach nadwyżkowych. Warto poświęcić chwilę na analizę aktualnego raportu Barometr zawodów 2020, aby lepiej orientować się w szansach i zagrożeniach, które mogą czekać na Ciebie na rynku pracy.

 • 22.07.2020
  Zmiany w chorobowym 2020 – ile dostają pracownicy na zwolnieniu i na zasiłku?

  Zastanawiasz się, kiedy ZUS wypłaca chorobowe 2020, a kiedy robi to pracodawca? Nie wiesz, jakich pieniędzy możesz się spodziewać? W bieżącym roku nie zmieniły się przepisy dotyczące okresów, po jakich są przyznawane świadczenia, ale w związku z podwyższeniem minimalnej pensji do góry poszło również minimalne chorobowe. Dowiedz się, jak obliczyć wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego 2020 w zależności od Twojej comiesięcznej wypłaty.

01.09.2020
Zarobki w korporacji – czy duża firma oznacza dużą pensję?

O tym, ile zarabia się w korporacji, krąży wiele mitów. Sporo osób – zwłaszcza tych, które same nigdy nie przekroczyły progu „korpo” – powtarza obiegową opinię, jakoby praca w dużej firmie dawała ogromne pieniądze. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Czy zarobki w korporacji są zawsze znacznie wyższe w porównaniu z innymi miejscami pracy?

11.08.2020
W jakiej branży brakuje specjalistów? Sprawdź w Barometrze zawodów!

Badanie „Barometr zawodów”, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 5 lat, dostarcza Polakom informacji o trendach w zatrudnieniu, brakujących specjalistach, a także o zawodach nadwyżkowych. Warto poświęcić chwilę na analizę aktualnego raportu Barometr zawodów 2020, aby lepiej orientować się w szansach i zagrożeniach, które mogą czekać na Ciebie na rynku pracy.

22.07.2020
Zmiany w chorobowym 2020 – ile dostają pracownicy na zwolnieniu i na zasiłku?

Zastanawiasz się, kiedy ZUS wypłaca chorobowe 2020, a kiedy robi to pracodawca? Nie wiesz, jakich pieniędzy możesz się spodziewać? W bieżącym roku nie zmieniły się przepisy dotyczące okresów, po jakich są przyznawane świadczenia, ale w związku z podwyższeniem minimalnej pensji do góry poszło również minimalne chorobowe. Dowiedz się, jak obliczyć wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego 2020 w zależności od Twojej comiesięcznej wypłaty.