Wszystko, co warto wiedzieć o pracy na tirach. Jakie są zarobki kierowcy ciężarówki?

W pracy kierowcy tira liczą się spostrzegawczość, koncentracja, a także umiejętność radzenia sobie ze stresem i nieprzewidywalnymi sytuacjami. Czasem konieczna jest też znajomość języków obcych. Przeciętne wynagrodzenie jest bardzo zróżnicowane – waha się od 6400 zł brutto w ruchu krajowym do 8700 zł brutto w ruchu międzynarodowym. To, ile zarabia kierowca tira, zależy m.in. od rodzaju wykonywanego transportu, doświadczenia pracownika oraz wielkości i lokalizacji firmy. Dowiedz się więcej na temat pracy w tym zawodzie.

Z artykułu dowiesz się:

 • czy warto zostać kierowcą tira,
 • jak zostać kierowcą tira,
 • ile zarabiają kierowcy tirów,
 • czy kierowcy ciężarówki należy się dieta,
 • ile wynosi dieta dla kierowcy ciężarówki w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Długotrwałe wyjazdy i duża odpowiedzialność, a z drugiej strony atrakcyjne zarobki i liczne oferty zatrudnienia – osoba, która rozważa pracę „na tirach”, stoi w obliczu sporego dylematu. Przeczytaj artykuł, który z pewnością pomoże Ci podjąć decyzję o tym, czy to jest zawód dobry dla Ciebie.

Kierowca samochodu ciężarowego – opis zawodu

Wśród zalet pracy kierowców ciężarówek z pewnością należy wymienić:

 • wynagrodzenie znacznie wyższe niż przeciętna pensja w Polsce,
 • dodatkowe korzyści, jak służbowy telefon do celów prywatnych, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do kursów bądź szkoleń i dostęp do prywatnej opieki medycznej,
 • wysokie zwroty kosztów z tytułu podróży służbowej,
 • stały dodatek za pracę w nocy i godzinach nadliczbowych oraz zaliczka za dyżur,
 • brak męczącej dla niektórych osób rutyny zawodowej.

Zawód ten jednak ma też swoje wady, m.in.:

 • wysoki koszt zdobycia uprawnień do prowadzenia samochodu ciężarowego,
 • konieczność odbywania częstych i długich podróży, co bywa trudne dla osób posiadających rodzinę,
 • siedzący i nieregularny tryb życia oraz odżywiania, który może powodować problemy zdrowotne związane z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub kręgosłupa,
 • duża odpowiedzialność w przypadku zaniedbań, których dopuści się kierowca, narażając pracodawcę na straty finansowe.

Co ważne, osoby, które zdecydują się na tego typu stanowisko, raczej nie będą narzekać na brak pracy. Firmy transportowe nieustannie poszukują nowych kierowców, oferując im m.in. dofinansowanie lub sfinansowanie zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony.

| Jak odkryć w sobie talenty?

Kierowca tira – wymagania, kwalifikacje, predyspozycje

Od przyszłych kierowców oczekuje się odpowiednich uprawnień. Na przykład aby zostać kurierem, wystarczy posiadać prawo jazdy kategorii B. Kierowcy tira muszą mieć prawo jazdy kategorii C+E, które otrzymują po zdaniu państwowego egzaminu w jednym z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Akty prawne, na podstawie których organizuje się szkolenia przed tym egzaminem, to m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia osób wykonujących przewóz drogowy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001046) oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970980602).

Istotne jest także aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do podjęcia pracy w zawodzie. Podczas badania sprawdzane są m.in. narządy wzroku, słuchu i równowagi, a także układ nerwowy i układ ruchu. Nie bez znaczenia są również czynność nerek oraz poprawne funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Zawodowy kierowca nie powinien cierpieć na choroby przewlekłe, takie jak np. cukrzyca, która może powodować omdlenia. Warunkiem dopuszczenia do pracy jest orzeczenie lekarskie wydane na podstawie art. 39 Ustawy o transporcie drogowym (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011251371).

Od osób wykonujących przewozy oczekuje się także uzdolnień technicznych i wiedzy na temat funkcjonowania oraz konserwacji samochodu. Aby lepiej wywiązywać się z obowiązków, warto więc interesować się mechaniką i rozwijać umiejętności także w czasie wolnym.

Kierowcy ciężarówek, którzy zdobyli uprawnienia przed 10.09.2009 r., muszą dodatkowo uczestniczyć w szkoleniach okresowych. Podczas kursu opanowują wiedzę m.in. z zakresu:

 • zaawansowanego szkolenia w racjonalnej jeździe,
 • stosowania przepisów,
 • bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • obsługi klientów,
 • pierwszej pomocy,
 • bezpiecznej jazdy samochodem ciężarowym lub autobusem,
 • ergonomii dla kierowców,
 • mocowania ładunku,
 • ograniczeń w przewozie towarów,
 • nienormatywnych przewozów drogowych.

Kierowca powinien być osobą ostrożną, odpowiedzialną i spostrzegawczą (bierze odpowiedzialność np. za wartościowy ładunek). Ważne, by potrafił szybko podejmować decyzje.

| Kierowca kat. C+E – zakres obowiązków

Ile zarabia kierowca tira w Polsce ?

To, ile zarabia kierowca tira, zależy od różnych czynników. Zarobki zmieniają się w zależności od doświadczenia czy wielkości i lokalizacji firmy, w której się pracuje, a także od specjalizacji:

 • Kierowca z kategorią prawa jazdy C+E, który posiada uprawnienia niezbędne do prowadzenia samochodu ciężarowego z przyczepą lub naczepą, zarabia przeciętnie 6400 zł brutto w ruchu krajowym. 37% osób zatrudnionych na tym stanowisku otrzymuje też comiesięczne premie. Pracownicy mogą liczyć na benefity, takie jak służbowy telefon do celów prywatnych, ubezpieczenie na życie, świadczenia socjalne oraz dostęp do prywatnej opieki medycznej. Odsetek pracowników etatowych wynosi w tej grupie 95%.
 • Zarobki kierowcy międzynarodowego C+E wynoszą przeciętnie 8700 zł brutto. To oznacza, że połowa pracowników zarabia poniżej, a połowa – powyżej tej kwoty. Osoby zatrudnione w tym charakterze uzyskują także comiesięczne premie (33% pracowników). Inne dodatki do wynagrodzenia kierowcy to: służbowy telefon używany także do celów prywatnych, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie szkoleń/kursów oraz świadczenia socjalne. 89% międzynarodowych kierowców C+E pracuje na podstawie umowy o pracę.
 • Kierowcy ciężarówek ADR, czyli zajmujący się jazdą tirem z materiałami niebezpiecznymi, zarabiają przeciętnie7800 zł brutto. Najlepiej wynagradzani kierowcy ADR w ruchu międzynarodowym mogą zarobić ponad 9000 zł brutto, jednak wymaga się od nich co najmniej średnio zaawansowanej znajomości języka obcego. 16% kierowców ADR uzyskuje comiesięczne premie. Osoby zatrudnione w tym charakterze otrzymują także korzyści pozapłacowe, takie jak świadczenia socjalne, służbowy telefon do celów prywatnych, ubezpieczenie na życie i dofinansowanie do kursów/szkoleń. 92% z nich wykonuje swoje obowiązki na postawie umowy o pracę.

Zarobki na tirach a dieta z tytułu podróży służbowych

Pracodawca, który zatrudnia pracownika na stanowisku kierowcy zawodowego, ma obowiązek wypłacać mu należność z tytułu podróży służbowej w momencie realizowania przez niego zadań, takich jak:

 • przewóz drogowy poza miejscowość siedziby pracodawcy, bazy, filii lub oddziału firmy,
 • wyjazdu poza wymienioną wyżej miejscowość w celu wykonania przewozu drogowego.

Mówi o tym art. 2 pkt 7 ustawy o czasie pracy kierowców z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.).

W związku z tym kierowcom ciężarówek należą się także diety na takich samych zasadach, jak innym pracownikom zatrudnionym na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Kierowcy ciężarówki należy się zwrot kosztów podróży służbowej w zakresie:

 • przejazdów,
 • noclegów,
 • ewentualnych dojazdów środkami komunikacji miejskiej,
 • innych udokumentowanych wydatków określonych przez pracodawcę, jak opłaty za przejazdy płatnymi odcinkami dróg czy za parkowanie.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040920879

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

Wysokość diety dla kierowcy ciężarówki w podróży krajowej i zagranicznej

Minimalna wysokość diety w podróży służbowej krajowej to 30 zł za każdą jej dobę oraz ryczałt za nocleg w wysokości 45 zł. Należność z tytułu diety oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania.

W przypadku podróży trwającej krócej niż dobę przysługuje:

 • połowa diety – jeśli podróż zajmuje od 8 do 12 godzin,
 • pełna dieta – jeśli podróż trwa dłużej niż 12 godzin.

Jeśli podróż trwa dłużej niż doba, to za każdą dobę kierowcy należy się dieta w pełnej wysokości. Za niepełną, ale rozpoczętą dobę przysługuje:

 • połowa diety – do 8 godzin,
 • pełna dieta – ponad 8 godzin.

Dieta w podróży krajowej dla kierowców ciężarówek nie jest wypłacana w następujących przypadkach:

 • za czas delegowania kierowcy do miejscowości pobytu stałego lub czasowego,
 • jeśli kierowcy zapewniono całodzienne, bezpłatne wyżywienie.

W transporcie międzynarodowym pracodawca może wybrać stawkę diety zagranicznej dla kierowców ciężarówek. Jej minimalna wysokość to 30 zł, a maksymalną określono w osobnym załączniku do rozporządzenia w sprawie podróży służbowych. Przysługuje ona w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży. Za każdą dobę podróży kierowca ciężarówki otrzymuje dietę w pełnej wysokości. Jeśli jest krótsza, kierowca odpowiednio otrzymuje:

 • 1/3 diety – w podróży zagranicznej do 8 godzin,
 • 1/2 diety – w podróży trwającej od 8 do 12 godzin,
 • pełną dietę – w podróży zagranicznej trwającej dłużej niż 12 godzin.

Kierowcy, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub posiłki w cenie karty okrętowej czy promowej, należy się 25% diety.

W przypadku otrzymywania przez kierowcę za granicą częściowego wyżywienia przysługuje na poszczególne posiłki dieta w wysokości:

 • śniadanie – 15% diety,
 • obiad – 30% diety,
 • kolacja – 30% diety,
 • inne wydatki: 25% diety.

Zwrot kosztów z tytułu noclegu w podróży służbowej za granicą dla kierowców ciężarówek najczęściej wypłacany jest w formie ryczałtu. Wszystkie powyższe należności są wolne od podatku i składek ZUS do limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2013 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000167

 

Dane na temat tego, ile zarabia kierowca ciężarówki w Polsce, zostały zgromadzone przez serwis zarobki.pracuj.pl i obrazują sytuację z sierpnia 2020 r. Mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci podjąć decyzję na temat tego, czy to zawód idealny dla Ciebie!