Zarobki netto w Polsce poniżej średniej europejskiej

W 2018 r. przeciętne wynagrodzenie netto uzyskiwane przez Polaka stanowiło 71% pensji brutto – w przypadku singla i 77% dochodów brutto – w przypadku przeciętnie zarabiającej rodziny. Takie dane płyną z raportu PwC „Praca w UE – podatki i składki”.

W raporcie ujęto wynagrodzenia „na rękę”  - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Różnicę pomiędzy brutto a netto możesz ustalić, korzystając z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

Wynagrodzenie brutto i netto – na czym polega różnica?

Przeciętnie zarabiający polski singiel otrzymywał 71% swojego wynagrodzenia brutto. Średnia dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ujętych w zestawieniu wynosiła 73%. Jeśli chodzi o płace przeciętnie zarabiającej rodziny, nasz kraj znalazł się na 18. miejscu, uzyskując wynik 77% (średnia dla krajów UE wynosiła 79%). Różnice pomiędzy brutto i netto okazały się najniższe w Czechach (91%) i na Cyprze (91%).

Źródło:

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/zarobki-netto-w-polsce-w-2018-roku-raport-pwc/6wt91e4