Zarobki opiekuna osób starszych

2800 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiły przeciętne miesięczne zarobki opiekuna osób starszych. Część pracowników korzystała także z dodatków pozapłacowych, na przykład ze świadczeń socjalnych.  

Wymagania wobec kandydatów

Rosnąca liczba osób starszych wpływa na to, że na rynku pracy stale przybywa miejsc dla opiekunów. W tym zawodzie kluczowa jest empatia i chęć niesienia pomocy cierpiącym, schorowanym ludziom. Nie jest to łatwa praca, ale z pewnością można uznać ją za bardzo ważną i potrzebną. Aby zajmować się osobami starszymi, trzeba posiadać odpowiednie cechy oraz kompetencje – twarde i miękkie, takie jak:

  • Kwalifikacje zawodowe i wiedza medyczna

Aby zostać kwalifikowanym opiekunem medycznym, trzeba ukończyć szkołę (np. policealną). Dyplom otrzymuje się po przystąpieniu do państwowego egzaminu zawodowego. Osoba pracująca jako opiekun wykonuje czynności pielęgnacyjne, takie jak np. mycie pacjenta. Zajmuje się również opatrywaniem ran, a gdy zachodzi taka konieczność – udziela pierwszej pomocy.  

7 zawodów dla osób z wykształceniem medycznym

  • Siła fizyczna

Aby przebrać osobę obłożnie chorą lub pomóc jej zająć miejsce na wózku inwalidzkim, potrzebna jest sprawność fizyczna. Liczy się także znajomość technik, dzięki którym dźwiganie nie zagraża opiekunowi i nie powoduje dolegliwości, takich jak przepuklina, urazy kręgosłupa itd. 

  • Odporność psychiczna

Zdarza się, że opiekun towarzyszy podopiecznemu w chwili śmierci. Takie doświadczenie to duże obciążenie psychiczne.  

  • Empatia i cierpliwość

Praca ze starszymi, schorowanymi osobami bywa trudna i męcząca. Pacjenci czasami zachowują się nieprzyjemnie lub wręcz agresywnie. Mogą mieć także skłonności do narzekania, obwiniania itd. Przyjmowanie negatywnych postaw bywa wynikiem długotrwałego cierpienia, demencji albo innych dolegliwości. 

  • Komunikatywność

Osoby starsze zwykle mają słaby słuch, przez co opiekun musi mówić głośno i wyraźnie, wielokrotnie upewniając się, że został zrozumiany. Ważne, by potrafił również formułować proste komunikaty.   

  • Odpowiedzialność i zaangażowanie

Wszelkie zaniedbania, jakich dopuszcza się opiekun, mogą wiązać się z poważnymi dolegliwościami pacjentów, takimi jak np. odparzenia czy odleżyny. Ważne, by pracownik skrupulatnie wywiązywał się z obowiązków. 

Opiekun medyczny – zarobki

2800 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie opiekuna osób starszych. Połowa osób zatrudnionych na tym stanowisku uzyskiwała niższe, a połowa – wyższe zarobki. Benefity pozapłacowe, na które mogli liczyć pracownicy, to przede wszystkim: świadczenia socjalne (17%), dofinansowanie biletów do kina/teatru itd. (15%), służbowy telefon do celów prywatnych (10%) oraz ubezpieczenie na życie (9%). Opiekun osób starszych to sfeminizowany zawód – kobiety stanowiły 73% osób, które go wykonywały. 

8 zawodów najchętniej wybieranych przez kobiety w 2017 r.

Przedstawione dane pochodzą z ankiet wypełnionych w 2018 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl.