Zarobki polskich sportowców

Nagrody pieniężne za zwycięstwo lub udział w sportowych zmaganiach, pensja wypłacana przez klub albo związek sportowy czy honoraria otrzymywane z tytułu zawieranych kontraktów reklamowych – polscy sportowcy mają szerokie możliwości zarobkowania. Aby osiągnąć sukces, muszą ciężko i systematycznie pracować, często już od wczesnego dzieciństwa.  

Co składa się na sukces sportowca?

Zwycięstwo w sporcie odnosi się nie tylko dzięki wytężonej pracy. Duże znaczenie mają również takie czynniki, jak talent, koncentracja, orientacja na cel czy motywacja. Liczy się także wytrwałość, odporność psychiczna i szczęście. Jedna kontuzja może przekreślić kilkanaście lat systematycznych treningów. Sportowiec musi prowadzić zdrowy tryb życia i wsłuchiwać się w potrzeby swojego organizmu. Znaczenie mają również kwestie finansowe. Uprawianie sportu wymaga nakładów pieniężnych. Na różnych etapach kariery konieczne jest szukanie i pozyskiwanie sponsorów.

Jak zarabiają sportowcy?

Sportowcy przez lata przygotowują się do olimpijskich zmagań. Kiedy, dzięki wytężonej pracy, uda im się osiągnąć sukces, wraz z miejscem na podium otrzymują nagrodę pieniężną i szansę na emeryturę olimpijską. Wysokość nagród dla zawodników ustala Polski Komitet Olimpijski. Zawodnicy uczestniczący w 2010 r. w zimowych igrzyskach w Vancouver otrzymywali:

  • do 250 tys. zł za złoty medal,
  • do 150 tys. zł za srebrny medal,
  • do 100 tys. zł za brązowy medal.

(źródło: regulamin nagród dostępnym na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego: http://www.olimpijski.pl/pl/265,regulamin-nagrod.html).

Wysokość nagród przyznawanych przez PKOl – organizację pozarządową, niefinansowaną ze środków publicznych – zależy od hojności sponsorów.

Najbogatsi sportowcy w Polsce podejmują różne działania zarobkowe. Wykorzystując swoją popularność, zawierają np. kontrakty reklamowe z dużymi firmami. Grają również w zagranicznych klubach sportowych, tak jak np. zawodnicy polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Karierę poza granicami kraju zrobili również m.in.: Marcin Gortat czy Mariusz Czerkawski. Niektórzy, tak jak Adam Małysz, inwestują swoje środki w nieruchomości.

Wynagrodzenie sportowca „na emeryturze”

Zgodnie z ustawą o sporcie (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101270857) medaliści olimpijscy otrzymują specjalne świadczenie wypłacane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kryteria, jakie muszą spełniać, to m.in.:

  • zdobycie co najmniej 1 medalu olimpijskiego,
  • ukończenie 40. roku życia,
  • brak aktywności w zakresie współzawodnictwa sportowego, organizowanego przez polski związek sportowy,
  • posiadanie polskiego obywatelstwa,
  • niekaralność (za przestępstwo umyślne),
  • brak kar dyscyplinarnych za doping.

Wysokość emerytury olimpijskiej zależy od kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej (przepisy, zgodnie z którymi się ją ustala, znajdują się w ustawie budżetowej) i wynosi 2623,37 zł miesięcznie. Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego.