Zarobki powyżej 4 tys. zł netto? Sprawdź, na jakich stanowiskach!

Średnia płaca w Polsce zależy m.in. od regionu. Według danych GUS, najlepiej zarabia się na Mazowszu, na Śląsku i w Małopolsce. Na wysokość pensji ma też wpływ branża i specjalizacja. Przedstawiamy przykładowe stanowiska, na których można zarobić powyżej średniej, czyli ponad 4 tys. zł netto.

Z danych serwisu zarobki.pracuj.pl wynika, że więcej niż 4 tys. zł na rękę zarobisz m.in. w takich zawodach, jak:

1. Brand manager

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za działania reklamowe, które kształtują wizerunek danej marki. BM przeprowadza dokładne badania rynku, wprowadza produkt do sklepów i tworzy strategię promocyjną. Aby zostać brand managerem, należy ukończyć studia na kierunku związanym z reklamą. Bardzo ważne jest także doświadczenie i rozległa wiedza dotycząca nie tylko marketingu, ale również obszaru, z którym związana jest działalność marki. Brand manager musi być nie tylko doskonałym marketingowcem, ale również świetnym administratorem.    

2. Monitor badań klinicznych

Pracownik, który zajmuje to stanowisko, nadzoruje pracę ośrodków, najczęściej szpitali, w których przeprowadza się badania nad określonymi lekami. Monitor ocenia, czy testy są prowadzone zgodnie z międzynarodowym standardem postępowania. Musi także weryfikować informacje zawarte w karcie obserwacji klinicznej. Pracownik czuwa nad bezpieczeństwem uczestników badań. Aby podjąć pracę na stanowisku monitora badań klinicznych, należy ukończyć odpowiednie studia podyplomowe.  

3. Radca prawny  

Absolwenci prawa, którzy wybrali trzyletnią aplikację radcowską i zdali egzamin państwowy, mogą pracować w kancelariach, spółkach oraz na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych. Radca świadczy pomoc z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i administracyjnego. Aby wykonywać ten zawód, należy spełnić wymagania wskazane w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820190145).    

4. Key account manager

Kierownik do spraw kluczowych klientów jest odpowiedzialny za budowanie relacji z najważniejszymi kontrahentami oraz za budowanie wizerunku firmy, którą reprezentuje. KAM może posiadać wykształcenie techniczne lub ekonomiczne, ale ważniejsze od wykształcenia jest doświadczenie oraz umiejętności. Dodatkowe przygotowanie do zawodu możemy uzyskać również w trakcie studiów podyplomowych. Duże znaczenie mają umiejętności negocjacyjne, zdolność analitycznego myślenia oraz łatwość nawiązywania relacji interpersonalnych.

5. Trener biznesu

W pracy trenera biznesu liczą się przede wszystkim kompetencje miękkie. Osoba, która działa w tej branży, prowadzi szkolenia z zakresu: asertywności, komunikacji interpersonalnej, umiejętności menedżerskich, negocjacji, zarządzania sobą w czasie itd. Trenerzy najczęściej pracują indywidualnie, choć muszą utrzymywać kontakty z menedżerami i właścicielami firm, w których prowadzą szkolenia. W tym zawodzie przydaje się wykształcenie psychologiczne, ale nie jest to warunek konieczny. Ważne jest odpowiednie przygotowanie zawodowe, zdobyte np. w trakcie studiów podyplomowych i kursów.