Zarobki pracowników budowlanych – wszystko, co warto wiedzieć

2700 zł netto miesięcznie - tyle w pierwszej połowie 2018 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika budowlanego. Przeciętna stawka godzinowa to 14 zł netto. W sezonie wiosenno-letnim wyraźnie wzrasta zapotrzebowanie na pracowników.

Z artykułu dowiesz się:

  1. Ile zarabiają: pracownik budowlany, murarz, zbrojarz, spawacz itp.
  2. Czego oczekują firmy i jak wygląda sytuacja na rynku
  3. Co należy do obowiązków pracodawcy

Praca na budowie – dla kogo?

Rozbiórka, murowanie, tynkowanie, montaż, ocieplanie budynków, szpachlowanie, układanie płytek, prace wykończeniowe – to ogólny zakres działań wykonywanych przez robotnika budowlanego. Aby rozpocząć pracę na budowie, należy posiadać konkretne umiejętności lub predyspozycje do wykonywania zadań. Duże znaczenie ma również stan zdrowia. Osoba cierpiąca na przewlekłe choroby lub schorzenia kręgosłupa może nie podołać wyzwaniom towarzyszącym pracy na budowie.

Od pracownika budowlanego oczekuje się przede wszystkim umiejętności i doświadczenia. Wśród wymogów pojawia się także prawo jazdy kat. B. Istotne są też: umiejętność współpracy, dokładność i odpowiedzialność.

Umiejętności w CV, czyli jak przyciągnąć uwagę rekrutera

Pora roku ma znaczenie

Branża budowlana charakteryzuje się sezonowością. Budowy i prace wykończeniowe często są wstrzymywane, kiedy temperatura spada. To skutkuje redukcją zatrudnienia. Dotyczy to w szczególności niewielkich firm. Duże przedsiębiorstwa realizują zlecenia, ponieważ stosują bardziej zaawansowane technologie, umożliwiające wykonywanie prac mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych.   

W pierwszym i drugim kwartale 2018 r. budownictwo było branżą, w której odnotowano największy wzrost zapotrzebowania na specjalistów - w porównaniu z takim samym okresem w 2017 r. Od stycznia do marca wzrost wyniósł 41%, a w miesiącach: kwiecień-czerwiec – 32%. W drugim kwartale wyraźnie zwiększyło się także zapotrzebowanie na pracowników fizycznych - o 40%. 

Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018

Zarobki na budowie – co warto wiedzieć?

W okresie wiosenno-letnim, kiedy zapotrzebowanie na usługi budowlane jest duże, pracownicy mogą liczyć na atrakcyjne zarobki. Aby zrealizować zlecenie w terminie, często pracują w godzinach nadliczbowych, co powoduje wzrost gratyfikacji finansowej.

Co Ci się należy za godziny nadliczbowe?

2700 zł netto – tyle w pierwszej połowie 2018 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika budowlanego. Osoby pracujące na budowie zarabiały ok. 14 zł netto za godzinę. Pozom płac różnił się w zależności od regionu. W województwach o dużym potencjale inwestycyjnym i niskim poziomie bezrobocia można było liczyć na atrakcyjniejsze wynagrodzenia niż w uboższych regionach.

Opanowanie konkretnych umiejętności, a czasami także zdobycie uprawnień umożliwia wykonywanie działań innych niż np. ocieplanie, układanie podłóg itd. Osoby, które pracowały na koparce lub spawały, zarabiały nieco lepiej niż pracownicy budowlani. W pierwszej połowie 2018 r. przeciętna miesięczna pensja brukarza wynosiła 2900 zł netto. Murarz uzyskiwał przeciętne wynagrodzenie w wysokości 3000 zł netto, operator koparki i elektryk – 3100 zł netto, zbrojarz – 3200 zł netto, a spawacz – 3300 zł netto.  Samodzielni fachowcy z wieloletnim doświadczeniem otrzymywali ponad 5000 zł na rękę. W dużych aglomeracjach miejskich 200 lub 250 zł za dzień pracy dla wykwalifikowanego murarza albo glazurnika nie jest czymś zaskakującym. Spawacze, którzy posiadają np. uprawnienia alpinistyczne, zarabiają jeszcze więcej. 

Uwaga na zagrożenia

W pierwszej połowie 2018 r. budownictwo stanowiło jeden z obszarów, w których stosunkowo często dochodziło do wypadków przy pracy. Znalazło się na ósmym miejscu, po branżach i dziedzinach, takich jak:

  • górnictwo,
  • dostawa wody i gospodarowanie ściekami,
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
  • przetwórstwo przemysłowe,
  • transport i gospodarka magazynowa,
  • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

Tak wynika z danych GUS: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-pierwszym-polroczu-2018-roku-dane-wstepne-,3,32.html.  

Czego możesz oczekiwać od pracodawcy?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci bezpieczeństwo i ochronę przed niekorzystnymi warunkami, np. atmosferycznymi. W tym celu szef gwarantuje:  

Praca w bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperaturze stanowi duże obciążenie dla organizmu. Pracownicy budowlani często wykonują zadania na zewnątrz, gdzie są szczególnie narażeni na niekorzystne warunki atmosferyczne. W okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) osoby pracujące na zewnątrz mają prawo do napojów i posiłków regeneracyjnych. Napoje przysługują, jeśli temperatura spada poniżej 10 stopni Celsjusza lub wynosi więcej niż 25 stopni Celsjusza. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.   

Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odzież i obuwie robocze, jeśli:

- własne ubranie pracownika może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu w trakcie wykonywania obowiązków;

- wymagają tego przepisy sanitarne lub BHP.

Strój noszony przez pracownika budowlanego powinien spełniać wymogi wskazane w normie PN-P-84525: 1998.

  • Szczególne środki ochrony w przypadku pracy na wysokości

Osoby pracujące na budowie mogą wykonywać prace na wysokości, tzn. „na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi”. Taka definicja znajduje się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca powinien organizować zadania tak, by pracownicy nie musieli wychylać się poza balustradę lub obrys urządzenia. Ważne, by osoba wykonująca obowiązki posiadała aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Zarobki zależne od liczby przepracowanych godzin, sezonowość zatrudnienia i konieczność posiadania konkretnych umiejętności, takich jak murowanie, układanie płytek itd. – to cechy charakterystyczne pracy na budowie. Osoby, które nie stronią od wysiłku i znają swoje prawa, mogą liczyć na atrakcyjne warunki.

Dobra pensja daje szczęście, bo…