Zarobki starszego magazyniera

W 2017 r. przeciętne wynagrodzenie starszego magazyniera wynosiło 3600 zł brutto. Benefity, na jakie mogli liczyć pracownicy, to m.in. świadczenia socjalne, dofinansowanie zajęć sportowych i dostęp do prywatnej opieki medycznej.

Obowiązki i kwalifikacje starszego magazyniera

Osoba zatrudniona na stanowisku starszego magazyniera nadzoruje pracę magazynu. Odpowiada m.in. za terminowość realizacji zamówień oraz ich zgodność z oczekiwaniami klientów. Sprawuje również nadzór nad pracą osób zatrudnionych w magazynie. Zajmuje się m.in. ich dyscyplinowaniem, a także rozdzielaniem zadań. Wykonywanie takich obowiązków wymaga dobrze rozwiniętych kompetencji społecznych i umiejętności negocjacyjnych. Niezbędna jest także dobra organizacja pracy.  

Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku magazyniera, znajomość zasad dotyczących gospodarki magazynowej, umiejętność obsługi programów komputerowych (np. pakiet MS Office, programy do wystawiania faktur) – to istotne wymagania, jakie powinien spełnić kandydat na starszego magazyniera. Czasami pracodawcy oczekują również doświadczenia w zarządzaniu magazynem. Aby korzystnie się zaprezentować i zwiększyć swoje szanse w procesie rekrutacji, stwórz CV, z którego będzie wynikać, że spełniasz wszystkie wymagania i poradzisz sobie na stanowisku.   

7 porad, jak napisać CV na stanowisko magazyniera

Starszy magazynier – płaca

W 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie magazyniera wynosiło 3200 zł brutto. Starsi magazynierzy zarabiali 3600 zł brutto, czyli 2575 zł netto przy umowie o pracę. Ta forma zatrudnienia dotyczyła ponad 95% zatrudnionych.

Kalkulator wynagrodzeń Pracuj.pl

Jak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl, pracownicy otrzymywali również benefity, np.: świadczenia socjalne (33%), dofinansowanie zajęć sportowych (33%), dostęp do prywatnej opieki medycznej (30%) i ubezpieczenie na życie (29%). Na comiesięczne premie mogło liczyć 58% zatrudnionych.

Ile zarabia magazynier?

Praca magazyniera wiąże się z pewnym ryzykiem. Kradzież, pożar lub uszkodzenia w transporcie – to przykładowe czynniki, które mogą sprawić, że pracodawca poniesie szkodę. Pracownik etatowy nie odpowiada materialnie, jeśli straty są wynikiem zdarzeń niezależnych od niego. Chodzi np. o niewystarczające zabezpieczenie magazynu lub sytuacje losowe, takie jak wypadek samochodowy. Zleceniobiorca może zostać obciążony kosztami tylko wtedy, gdy dopuścił się zaniedbania oraz gdy między jego postawą a szkodą występuje oczywisty związek przyczynowo-skutkowy. Inny warunek to dokładne określenie wysokości szkody. Jeśli zleceniodawca nie potrafi oszacować, jakie straty poniósł, nie może żądać odszkodowania. Sposobem na ograniczenie odpowiedzialności materialnej zleceniobiorcy jest zawarcie odpowiedniego zapisu w umowie lub wykupienie polisy OC.