Zarobki w branży CNC

Wykorzystanie technologii CNC, tzn. układów sterowania numerycznego, umożliwia efektywną obróbkę materiałów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu w krótkim czasie wycina się złożone kształty. W ten sposób obrabia się np. blachę. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie operatorów CNC w 2017 r. wynosiło 3900 zł brutto. Zarobki programistów CNC były o 1200 wyższe.

Technologia CNC – co warto wiedzieć?

Działanie systemów CNC jest oparte na cyfrowych układach sterujących. Wykorzystanie szybkich mikrokomputerów sprawia, że operator może zlecać maszynie skomplikowane czynności, wkładając w to niewiele energii. Obrabiarki CNC są doskonale przystosowane do sterowania komputerowego. Dzięki automatyzacji proces produkcji cechuje się wysoką wydajnością.

Nowoczesna i wydajna technologia obróbki materiałów cieszy się obecnie dużą popularnością i jest powszechnie wykorzystywana w procesie produkcji – zarówno w dużych, jak i w niewielkich przedsiębiorstwach. W związku z tym jest duże zapotrzebowanie na pracowników posiadających umiejętności i kwalifikacje w zakresie projektowania przedmiotów, programowania i obsługi maszyn CNC.       

Co wpływa na wynagrodzenie?

Wysokość wynagrodzeń w firmach, w których stosuje się nowoczesną technologię obróbki, zależy m.in. od stanowiska. Przeciętna pensja technologa programisty CNC wynosiła w 2017 r. 5100 zł brutto miesięcznie. Najlepsi zarabiali ponad 7000 zł brutto (źródło: zarobki.pracuj.pl). Część pracowników otrzymywała również benefity, takie jak świadczenia socjalne, ubezpieczenie na życie czy dofinansowanie zajęć sportowych. Udział w procesie produkcji bierze również konstruktor CAD projektujący przedmioty, które są następnie wytwarzane przez operatorów. Najlepsi konstruktorzy zarabiają co miesiąc ponad 8000 zł brutto. Z danych serwisu zarobki.pracuj.pl wynika, że w 2017 r. 28% zatrudnionych otrzymywało dodatkowo dofinansowanie zajęć sportowych. Niektórzy z nich mogli liczyć także na dofinansowanie nauki języków obcych oraz ubezpieczenie na życie. 94% konstruktorów CAD pracowało na podstawie umowy o pracę.

Przeciętna pensja operatora centrum frezarskiego CNC to 3900 zł brutto. 29% osób zatrudnionych na tym stanowisku otrzymywało dodatkowo świadczenia socjalne, a 35% - comiesięczne premie. Powyżej 95% operatorów wykonywało swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę.

Lista stanowisk

Zarobki w branży CNC różnią się w zależności od stanowiska. Na ich wysokość wpływają również takie czynniki, jak wielkość firmy czy region, w jakim się ona znajduje. Pensja może wzrastać również wraz ze stażem pracy oraz w miarę zdobywania dodatkowych kwalifikacji.