Zarządca nieruchomości – zarobki i obowiązki

Zarządca - zatrudniony np. przez wspólnotę mieszkaniową - odpowiada za utrzymanie jednej lub kilku nieruchomości w dobrym stanie, po to, żeby zapewnić komfort lokatorom. Taka osoba zleca przeglądy techniczne i wykonanie niezbędnych napraw. 8500 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiła mediana płac zarządcy.

Kwalifikacje i zadania zarządcy

Zarządca nieruchomości - tak samo jak pośrednik nieruchomości - nie jest zawodem regulowanym. Aby wykonywać tę profesję, nie trzeba posiadać specjalnych uprawnień. Wystarczy wykupić ubezpieczenie OC. Obowiązek podlegania ubezpieczeniu wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971150741).

Chcąc zwiększyć swoją wiarygodność w oczach potencjalnych klientów, można uzyskać licencję nadawaną przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Warunki, jakie trzeba spełnić, by ją zdobyć, to:

  • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
  • zaakceptowanie regulaminu stowarzyszenia,
  • respektowanie kodeksu etyki zawodowej opracowanego przez federację.

Na czym polega praca pośrednika nieruchomości?

W pracy zarządcy duże znaczenie mają predyspozycje psychiczne. Liczy się np. odporność na stres i umiejętność rozwiązywania konfliktów. Zdarza się, że lokatorzy wyrażają niezadowolenie w nieprzyjemny lub nieadekwatny sposób, dlatego niezbędna jest także asertywność.

Asertywność w życiu zawodowym – dlaczego jest ważna?

Osoba zajmująca stanowisko zarządcy powinna być również odpowiedzialna. Zaniedbania m.in. w zakresie planowania niezbędnych prac remontowych czy przeglądów mogą pociągać za sobą poważne skutki, np. finansowe.

Zarządca nieruchomości odpowiada za utrzymanie w dobrym stanie budynków, nad którymi sprawuje pieczę. Do jego obowiązków należy również przeprowadzanie okresowych przeglądów instalacji gazowych, grzewczych itd. Taka osoba podejmuje również decyzje w sprawie inwestycji, np. wymiany domofonów (w przypadku budynków mieszkalnych). Zarządca często odpowiada też za stan zieleni wokół budynku. Dba również o to, by nieruchomość przynosiła zyski właścicielowi. Egzekwuje należności od lokatorów/najemców, a także rozlicza się z przedsiębiorstwem wodociągowym itd. Do obowiązków zarządcy należy także czuwanie nad tym, by nieruchomość była ubezpieczona. Jeśli zaniedba ten aspekt, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.        

Zarządca nieruchomości – zarobki

8500 zł brutto – tyle wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie zarządcy nieruchomości w 2017 r. Osoby zatrudnione na tym stanowisku mogły liczyć również na korzyści pozapłacowe. Wśród najczęściej przyznawanych benefitów znajdowały się: prywatna opieka medyczna (29%), dofinansowanie zajęć sportowych (23%), służbowy telefon do celów prywatnych (22%) oraz świadczenia socjalne (15%). Tak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska.    

Szukasz pracy? Zwróć uwagę na benefity!