Zawody, w których zarobisz ponad 6000 zł

Tłumacze języka angielskiego, architekci, managerowie restauracji – to pracownicy, którzy w 2018 r. mogli liczyć na miesięczne pensje wyższe niż 6000 zł brutto. Aby otrzymać dobrze płatną pracę, należy wykazywać się doświadczeniem oraz określonymi kompetencjami zawodowymi i kwalifikacjami, np. wykształceniem kierunkowym.

4700 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce. Tak wynika z danych serwisu zarobki Pracuj.pl. Przedstawiciele niektórych zawodów mogli liczyć na atrakcyjniejsze płace. Stanowiska, do których przypisane były wyższe pensje, to na przykład:

  • Inżynier elektryk – 6100 zł brutto

Na stanowisku inżyniera elektryka niezbędne jest wyższe wykształcenie kierunkowe. Fachowiec może specjalizować się np. w wytwarzaniu energii elektrycznej, projektowaniu sprzętu elektromechanicznego lub doskonaleniu technologii produkcji urządzeń elektrycznych.

  • Architekt budowlany – 6200 zł brutto

Profesję architekta może wykonywać absolwent architektury, który odbył praktykę zawodową i uzyskał uprawnienia nadawane przez samorząd zawodowy architektów. Jest to zawód dla osób, które posiadają zarówno zmysł techniczny, jak i artystyczny.

Dlaczego warto być architektem?

  • Tłumacz języka angielskiego – 6300 zł brutto

Dokonywanie przekładów z języka angielskiego na polski i odwrotnie nie wymaga specjalnych uprawnień (chyba że chcesz wykonywać zawód tłumacza przysięgłego). Z takim zadaniem dobrze radzą sobie w szczególności osoby posiadające przygotowanie filologiczne.

  • Główny specjalista ds. BHP – 6400 zł brutto

Wymagania, jakie powinni spełniać członkowie służb BHP, wynikają ze specjalnego rozporządzenia Rady Ministrów. Od głównego specjalisty oczekuje się dyplomu ukończenia studiów kierunkowych oraz co najmniej 5-letniego stażu pracy.

Jaka praca po studiach BHP?

  • Inżynier elektronik – 6500 zł brutto

Stanowisko inżyniera elektronika jest zarezerwowane dla absolwentów kierunków studiów, takich jak: elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka itd. W tym zawodzie liczą się także kompetencje społeczne, np. komunikatywność.

  • Manager restauracji – 6700 zł brutto

Wiedza z zakresu zarządzania i ekonomii, znajomość branży gastronomicznej, doświadczenie i kompetencje miękkie (świetna organizacja pracy, umiejętności negocjacyjne, asertywność) – to wymogi, jakie powinien spełniać manager restauracji. Istotną rolę odgrywa także znajomość języków obcych.

Manager restauracji – wymagania i perspektywy

  • Starszy księgowy – 6900 zł brutto

Na stanowisku starszego księgowego niezbędne jest wyższe wykształcenie kierunkowe - finanse i rachunkowość. Pracodawcy oczekują także doświadczenia oraz wielu kompetencji twardych, m.in. umiejętności obsługi pakietu MS Office i oprogramowania księgowego, znajomości aktualnych przepisów. Liczą się też kompetencje miękkie: dokładność, logiczne myślenie, umiejętność pracy w zespole.

Źródło informacji o zarobkach: ankiety wypełnione w 2018 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl. W ustaleniu płacy netto pomoże Ci kalkulator do obliczenia dochodu (kalkulator wynagrodzeń Pracuj.pl).