Zawody, w których zarobisz ponad 8000 zł

Pensje przekraczające 8000 zł brutto zwykle otrzymują osoby posiadające co najmniej kilkuletnie doświadczenie. Istotną rolę odgrywa także wybór zawodu. W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie inżyniera systemowego wynosiło 9000 zł brutto, a starszego analityka finansowego – 8600 zł brutto.

Kwalifikacje, a często również uprawnienia, stanowią ważny czynnik wpływający na wysokość płac. Wśród specjalistów, którzy zarabiają nieco mniej niż 10 000 zł brutto miesięcznie, znaleźli się m.in.:

  • Radca prawny – 8100 zł brutto

Warunkiem uprawiania zawodu radcy jest ukończenie 5-letnich studiów prawniczych i aplikacji radcowskiej trwającej 3 lata. Aby zasilić grono aplikantów, należy zdać egzamin wstępny organizowany za zasadach wskazanych w ustawie o radcach prawnych.

Jaki zawód prawniczy będzie dla Ciebie najlepszy?

  • Szef kuchni – 8500 zł brutto

W pracy szefa kuchni liczy się przede wszystkim talent kulinarny i doświadczenie. Ważne są także kompetencje z zakresu zarządzania zespołem, opanowanie i komunikatywność.  

  • Starszy analityk finansowy – 8600 zł brutto

Praca analityka polega na badaniu działań finansowych firmy pod kątem ich opłacalności. W tym zawodzie niezbędne jest ukończenie studiów na kierunkach, takich jak finanse i rachunkowość lub ekonomia. Konieczna jest także znajomość prawa podatkowego i bankowego.

  • Architekt - główny projektant – 8700 zł brutto

Zawód architekta mogą wykonywać inżynierowie architektury, którzy zdobyli uprawnienia zawodowe nadawane przez samorządy zawodowe, np. Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Na stronie instytucji znajduje się lista czynnych członków IARP.

  • Kierowca C+E w transporcie międzynarodowym – 8700 zł brutto

Aby zostać kierowcą samochodu ciężarowego z przyczepą, trzeba zdobyć prawo jazdy kat. C+E oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej. W transporcie międzynarodowym duże znaczenie ma również znajomość języka obcego / języków obcych.

Rozkwit transportu i logistyki

  • Makler papierów wartościowych – 8800 zł brutto

Osoba, która zamierza wykonywać zawód maklera, powinna zdobyć uprawnienia nadawane przez Komisję Nadzoru Finansowego. W tym celu należy zdać egzamin. Na stronie KNF dostępna jest lista maklerów papierów wartościowych.  

  • Inżynier systemowy – 9000 zł brutto

Praca inżyniera systemowego polega na wspieraniu działań zespołu realizującego projekty IT. Osoba, która chce zajmować to stanowisko, powinna legitymować się wyższym wykształceniem (najlepiej technicznym) oraz umiejętnością zarządzania systemami IT (np. Linux, Unix itd.). Liczy się także znajomość języków obcych (w szczególności języka angielskiego) oraz doświadczenie.

Kwoty występujące w zestawieniu stanowią wynik analizy ankiet wypełnionych w 2018 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl. Wartość podana przy każdym stanowisku to mediana, czyli liczba usytuowana pośrodku szeregu kwot uporządkowanych w kolejności: od najniższej do najwyższej. To oznacza, że np. połowa inżynierów systemowych zarabiała poniżej, a połowa powyżej 9000 zł brutto miesięcznie. Pensje różniły się m.in. ze względu na doświadczenie pracownika oraz wielkość i lokalizację firmy. Zarobki informatyków w Warszawie były wyższe niż np. w Łodzi czy Zakopanem.