Zerowy PIT dla pracowników do 26. roku życia

Od 1 sierpnia 2019 r. część pracujących osób, które nie ukończyły 26 lat, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki temu wynagrodzenia netto uzyskiwane przez tę grupę pracowników będą wyższe.    

Ulga obowiązuje w przypadku przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, a także z przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy-zlecenia. 

Rodzaje umów w sprawie pracy – przewodnik

Z nowego przywileju nie skorzystają osoby w wieku powyżej 26 lat. Zwolnienie nie będzie obowiązywać także przy rocznym dochodzie przekraczającym 85 528 zł. W przypadku dochodu uzyskanego od czasu wejścia w życie nowelizacji do końca 2019 r. nieopodatkowana kwota będzie wynosić 35 636,67 zł. Zarobki powyżej tych kwot będą opodatkowane na zasadach ogólnych (skala podatkowa). 

Drugi próg podatkowy z perspektywy pracownika

Źródło:

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/zerowy-pit-dla-mlodych-z-podpisem-prezydenta/ec0hl6w