Zmiany na rynku pracy w 2020 roku

Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rok 2020 przyniesie spore zmiany na rynku pracy. Jedną z ważniejszych będzie wzrost płacy minimalnej do 2600 zł brutto, czyli aż o 350 zł brutto więcej, niż wynosiła ona do tej pory.

7 mało znanych, a dobrze płatnych zawodów w Polsce

Zwiększeniu minimalnego wynagrodzenia towarzyszyć będzie także podniesienie minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. W 2020 roku ma ona wynosić 17 zł brutto. Dotychczas jej poziom był ustalony na 14,70 zł.

Od 1 stycznia 2020 roku będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące dodatku za staż pracy. Nie będzie on miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ma to sprzyjać zapewnieniu bardziej sprawiedliwego i przejrzystego kształtu minimalnej pensji.

Zmianą, którą z pewnością najbardziej odczują konsumenci, będzie dalsze ograniczenie liczby handlowych niedziel. W 2020 roku będzie ich zaledwie 7.

Na większe wsparcie ze strony państwa będą mogły liczyć osoby niepełnosprawne. Wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne - z 1583 zł netto do 1830 zł netto.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/z-nowym-rokiem?fbclid=IwAR0lDqU0ps47xQeMBLS5UNbVtuo8dl2qlHNPbnO-ptnuTSeRZax-srvRYXgk,