Zmiany w chorobowym 2020 – ile dostają pracownicy na zwolnieniu i na zasiłku?

Zastanawiasz się, kiedy ZUS wypłaca chorobowe 2020, a kiedy robi to pracodawca? Nie wiesz, jakich pieniędzy możesz się spodziewać? W bieżącym roku nie zmieniły się przepisy dotyczące okresów, po jakich są przyznawane świadczenia, ale w związku z podwyższeniem minimalnej pensji do góry poszło również minimalne chorobowe. Dowiedz się, jak obliczyć wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego 2020 w zależności od Twojej comiesięcznej wypłaty.[\top_text]

Z artykułu dowiesz się:

 • ile wynosi wynagrodzenie za zwolnienia chorobowe 2020,
 • jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego 2020 przy minimalnej krajowej lub wyższej pensji,
 • czy według obecnych przepisów pracownik otrzyma zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy.

Jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem i będziesz niezdolny do pracy przez maksymalnie 33 dni w ciągu danego roku kalendarzowego (14 dni w przypadku pracownika po 50. roku życia), przysługuje Ci wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy. Powyżej tych limitów otrzymasz zasiłek chorobowy finansowany przez ZUS.

| Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Kto może otrzymać zasiłek chorobowy z ZUS?

Zwolnienia L4 od 2020 – jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Jesteś zatrudniony na umowę o pracę? W takim razie masz prawo do 80% wynagrodzenia chorobowego. Jego wysokość ustala się za pomocą podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – jest nią średnie wynagrodzenie z 12 ostatnich miesięcy. Przepisy określają minimalny wymiar świadczenia, a Twój pracodawca może samodzielnie zwiększyć jego wysokość.

Nieco inaczej jest w przypadku zwolnienia lekarskiego w ciąży w 2020 oraz w kilku innych sytuacjach. Wynagrodzenie chorobowe wyniesie 100% średniej pensji z 12 ostatnich miesięcy, jeśli niezdolność do pracy:

 • jest związana z ciążą,
 • wynika z wypadku przy pracy lub w drodze do/z miejsca pracy,
 • ma związek z poddawaniem się badaniom dla dawców szpiku, tkanek i narządów lub pobytem w szpitalu z powodu oddawania narządu.

Zmiany w chorobowym 2020 – jak obliczyć wysokość zasiłku?

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych zmienia się wraz z wysokością najniższej krajowej. Dla pracownika pełnoetatowego nie może być ona niższa od jego stałego wynagrodzenia za pracę zmniejszonego o 13,71% tego wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne finansowane z wynagrodzenia pracownika).

W  2020 roku wysokość płacy minimalnej wynosi 2600 zł brutto. Aby obliczyć wartość należnego zasiłku, należy więc odjąć od niej 356,46 zł. W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat podstawa wymiaru świadczeń chorobowych wyliczana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Przy najniższej krajowej wysokość świadczeń chorobowych w 2020 roku wynosi zatem brutto:

 • pełen etat – 2243,54 zł,
 • ¾ etatu – 1682,65 zł,
 • ½ etatu – 1121,77 zł.

Jeśli zarabiasz więcej niż minimalne wynagrodzenie, zmiany w zasiłkach chorobowych 2020 Cię nie dotyczą. Wysokość przysługującego świadczenia obliczysz zawsze tak samo – odejmując od swojej miesięcznej pensji 13,71% tej kwoty.

| Co warto wiedzieć o płacy minimalnej w 2020 r.?

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia 2020

Zastanawiasz się, czy świadczenie od ZUS z chorobowym 2020 jest przyznawane także po ustaniu stosunku pracy i zakończeniu okresu przysługiwania ubezpieczenia chorobowego? Sytuacje, w których jest to możliwe, zostały wymienione w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Prawo do zasiłku pomimo rozwiązania umowy o pracę posiadasz, jeśli:

 • niezdolność do pracy powstanie podczas zatrudnienia i trwa nadal po ustaniu stosunku pracy,
 • niezdolność do pracy powstanie po ustaniu stosunku pracy – nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego (lub 3 miesięcy w przypadku niektórych chorób wyszczególnionych w ustawie).

Zatem, podobnie jak w ubiegłych latach, w 2020 L4 po ustaniu stosunku pracy nie obowiązuje, ale jest możliwe wypłacanie zasiłków chorobowych przez ZUS.

 

Wiesz już wszystko o zmianach w chorobowym 2020. Nowości nie ma dużo i dotyczą one tylko osób, które pracują za najniższą krajową stawkę. Jeśli przepisy w tym zakresie ponownie się zmienią, z pewnością przeczytasz o tym w serwisie zarobki.pracuj.pl!