ZUS: e-zwolnienia chorobowe wyparły papierowe druki

17 mln – tyle e-zwolnień zostało wystawionych przez lekarzy w okresie: grudzień 2018 – lipiec 2019 r. W tym samym czasie wypisano zaledwie 32 tys. papierowych druków. Stanowiły one niespełna 0,0002% wszystkich zaświadczeń o niezdolności do pracy.  

Od pierwszego grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie są wystawiane wyłącznie w wersji elektronicznej. Papierowy formularz otrzymujemy tylko wtedy, gdy lekarz nie może wypełnić zaświadczenia elektronicznego, np. ze względu na brak dostępu do Internetu. 

E-zwolnienia – statystyki ZUS

Z danych ZUS wynika, że w ostatnich miesiącach przypadki wypisywania zwolnień na formularzu wydrukowanym z systemu były niezwykle rzadkie. Normą stało się wystawianie e-zaświadczeń. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, „tradycyjne” druki ZUS ZLA są już nieważne.

Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy stanowi usprawiedliwienie nieobecności w pracy. Jest również formalną podstawą wypłaty zasiłku chorobowego oraz innych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.  

Źródło:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/e-zla-to-juz-standard/2841872