ZUS: Prawie połowa zwolnień to e-ZLA

Do 1 grudnia 2018 r. lekarze mogą wystawiać zwolnienia w dwóch formach: papierowej i elektronicznej. Później e-ZLA zastąpi klasyczny druk ZUS ZLA. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od stycznia do listopada 2018 r. 49% zwolnień wydano w formie elektronicznej. W listopadzie 2017 r. e-zwolnienia stanowiły zaledwie 6,4% wszystkich zaświadczeń.

Gdy lekarz wystawia e-zwolnienie, pracownik nie musi dostarczać dokumentu pracodawcy. Informacja o wypisanym zwolnieniu pojawia się na platformie elektronicznej ZUS. Papierową wersję trzeba doręczyć do firmy (osobiście lub za pośrednictwem) w ciągu 7 dni. Spóźnienie skutkuje obniżeniem wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. E-zwolnienia mogą być wystawiane nie tylko przez lekarzy, ale również przez asystentów medycznych. Elektroniczne zaświadczenia o niezdolności do pracy występują nie tylko w Polsce. Takie rozwiązanie wprowadzono również na Litwie i we Włoszech. W Szwecji pacjenci sami decydują, w jakiej formie doręczą zwolnienie.  

Od grudnia zwolnienia elektroniczne zamiast papierowych

Źródło:

http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/juz-prawie-polowa-zwolnien-to-e-zla/2066835