ZUS sprawdza, czy przedsiębiorcy płacą składki od umów-zleceń

Przychód uzyskiwany z tytułu umowy-zlecenia najczęściej jest oskładkowany. Podlegając ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, możesz np. pobierać świadczenie chorobowe lub korzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje, czy pracodawcy odprowadzają składki.

Zatrudniając kogoś na podstawie umowy-zlecenia, zleceniodawca ponosi koszty. Opłaca część składek ZUS (emerytalną, rentową i wypadkową), a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Umowa zlecenie – jakie składki ZUS?

Zwolnienie ze składek dotyczy uczniów i studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia. W pozostałych przypadkach wszystkie ubezpieczenia (z wyjątkiem chorobowego) są obowiązkowe.

Zatrudnienie studenta a umowa zlecenie

Umowa zlecenie a chorobowe – dowiedz się, jak to wygląda

Według doniesień „Rzeczpospolitej” ponad połowa kontroli ZUS skutkuje wezwaniem do zapłaty zaległych świadczeń. Sprawdzane są przede wszystkim te firmy, które stosowały umowy-zlecenia przed 2016 r., tzn. przed wprowadzeniem obowiązku opłacania składek od takich kontraktów.   

https://businessinsider.com.pl/finanse/kontrole-zus-w-firmach-wystawiajacych-umowy-zlecenia/97kcwme