ZUS: Wzrosła liczba płatników składek

Pracownicy etatowi oraz znaczna część zleceniobiorców – to przykładowe grupy, które obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym. Składki są odprowadzane przez pracodawców. W okresie grudzień 2015 r. – czerwiec 2019 r. liczba płatników wzrosła o 7,1%. 

Osoby podlegające ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu zyskują prawo m.in. do świadczeń chorobowych, emerytury, renty czy odszkodowania wypłacanego w razie wypadku przy pracy. 

Informacja roczna ZUS – wszystko, co warto wiedzieć

W grudniu 2015 r. liczba płatników składek ZUS wynosiła 1890,7 tys., a w czerwcu 2019 r. – 2025,8 tys. Największy wzrost nastąpił wśród płatników, którzy zgłaszali do ubezpieczeń od 21 do 49 osób. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika również, że zwiększył się udział cudzoziemców w grupie ubezpieczonych. W grudniu 2015 r. stanowili oni 1,2% osób podlegających ubezpieczeniom społecznym, a w czerwcu 2019 r. – 4%. 

Rośnie liczba obcokrajowców pracujących w Polsce

Źródło:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zatrudniam-legalnie_pracuje-legalnie-wybrane-dane-statystyczne/2957026