Zarobki na stanowisku Asystent / Asystentka Dyrektora - zarobki.pracuj.pl

Wszystkie podane w artykule wartości wynagrodzeń są wartościami brutto.

Przeciętne zarobki czyli mediana – to wartość „środka” rynku co oznacza, że połowa badanych pracowników otrzymuje kwoty od niej niższe, natomiast druga połowa - wyższe. Ta kwota jest rekomendowanym punktem odniesienia. Brano pod uwagę płacę całkowitą czyli wynagrodzenie zasadnicze plus premia (w zł brutto). Dane pochodzą z analizy 350 000 ankiet wypełnionych na portalu zarobki.pracuj.pl