• %
    • %

Strefa ofert

Klikaj w oferty, które Cię interesują. Dzięki temu wyświetlimy Ci lepiej dopasowane ogłoszenia.

Najczęściej zadawane pytania

Informacje podstawowe

Wynagrodzenie netto to pensja brutto pomniejszona o składki ZUS: emerytalną, rentową, chorobową i zdrowotną oraz o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość potrąceń jest zależna od podstawy zatrudnienia. W przypadku umowy o pracę wszystkie składki są obowiązkowe. Zleceniobiorcy dobrowolnie przystępują do ubezpieczenia chorobowego. Wynagrodzenie uzyskane z tytułu umowy o dzieło zmniejsza się tylko o zaliczkę na podatek dochodowy (chyba że zawrzesz kontrakt z własnym pracodawcą).

Wynagrodzenie brutto to Twoja pensja przed potrąceniem składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Wysokość potrąceń zależy m.in. od rodzaju umowy, na podstawie której wykonujesz swoje obowiązki. Znaczenie ma również to, jak dużo zarabiasz.

Aby ustalić wysokość pensji netto, należy wpisać miesięczne wynagrodzenie w polu „podaj miesięczne zarobki” i kliknąć przycisk „Oblicz”. Uzyskane wyniki odnoszą się do różnych rodzajów umów, co pozwala porównać poziom zarobków w zależności od podstawy zatrudnienia.

W polu „podaj miesięczne zarobki” należy wpisać miesięczne wynagrodzenie. Kolejny krok to zaznaczenie okienka „netto”. Aby uzyskać wynik dla kilku rodzajów umów, kliknij przycisk „Oblicz”.

Korzystając z kalkulatora zaawansowanego, możesz m.in. obliczyć wynagrodzenie za poszczególne miesiące. Wybór tej opcji jest wskazany wtedy, gdy wysokość Twojej pensji się zmienia, bo np. pracujesz w systemie akordowym. To także świetne rozwiązanie, jeśli jesteś zatrudniony w kilku miejscach i chcesz zweryfikować pensje w każdym z nich.

Istnieje kilka systemów wynagradzania. Nie wszystkie gwarantują pensję jednakowej wysokości. Poziom zarobków za poszczególne miesiące jest zróżnicowany, m.in. w przypadku systemu akordowego. Na wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu może także wpływać liczba nadgodzin lub praca w porze nocnej. Jeśli Twoja pensja nie jest stała, skorzystaj z kalkulatora zaawansowanego, który umożliwia wprowadzanie kwoty dla każdego miesiąca.

Pensja składa się z różnych składników, np. z płacy zasadniczej oraz premii. Premia nie zawsze ma stałą wysokość. Może być uzależniona np. od wyników pracy lub od obecności. Aby ustalić wymiar wynagrodzenia, uwzględniając zróżnicowaną wysokość dodatków, możesz skorzystać z kalkulatora zaawansowanego.

Umowa o pracę

Jeśli pracujesz poza miejscem zamieszkania i ponosisz wydatki w związku z dojazdem, możesz zapłacić niższy podatek. W ramach PIT masz prawo rozliczyć okresowe bilety imienne na pociąg, autobus lub środki komunikacji miejskiej (https://porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/dojazd-do-pracy-dowiedz-sie-czy-masz-prawo-do-dofinansowania/). Zaznacz odpowiednią opcję w kalkulatorze wynagrodzeń, gdy wykonujesz pracę w innej miejscowości, niż mieszkasz.

Małżonkowie mają prawo rozliczać się razem. Warto skorzystać z tej możliwości, jeżeli zarabiasz na tyle dużo, by wkroczyć w drugi próg podatkowy, a Twój współmałżonek uzyskuje niższe wynagrodzenie (https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/drugi-prog-podatkowy-z-perspektywy-pracownika). Uwaga! Masz prawo skorzystać z ulgi tylko w przypadku dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Aby to zrobić, musisz poinformować dział personalny firmy, w której pracujesz. Jeśli chcesz ustalić swój dochód, korzystając z kalkulatora Pracuj.pl, zaznacz, że składasz deklarację podatkową razem z małżonkiem.

Wysokość pensji zależy m.in. od wymiaru etatu. Aby ustalić, ile zarobisz, skorzystaj z kalkulatora zaawansowanego i wybierz wymiar etatu, który Cię dotyczy.

Część uzyskiwanego przychodu nie podlega opodatkowaniu w przypadku rozliczenia według skali podatkowej. Wysokość kwoty wolnej od podatku zależy od tego, ile zarabiasz. Korzystając z kalkulatora wynagrodzeń, nie musisz podawać kwoty zmniejszającej podatek, ponieważ wysokość zaliczki zmniejsza się automatycznie.

Jeśli w chwili otrzymania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę podatnik nie ukończył 26 roku życia, a wartość jego przychodów w roku podatkowym nie przekroczyła 120 000 zł (wyjątek stanowi rok 2019, w którym limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł), podlegają one zwolnieniu z PIT. Korzystając z kalkulatora wynagrodzeń zaznacz tę opcję konfigurując parametry kalkulacji, by uwzględnić ulgę „PIT dla młodych” w swoich obliczeniach. Zerowy PIT dotyczy osób, które uzyskiwały przychody z tytułu umowy o pracę, pracy nakładczej, umowy zlecenia lub spółdzielczego stosunku pracy. Z ulgi mogą skorzystać także podatnicy realizujący obowiązki zawodowe w ramach praktyki studenckiej lub stażu uczniowskiego.

Umowa zlecenie

Wybierz tę opcję, jeśli jesteś zatrudniony na podstawie jednej umowy-zlecenia i nie wykonujesz innej pracy, np. etatowej. Wysokość Twojego wynagrodzenia jest wówczas podstawą do wyliczenia składek ZUS, jeżeli nie korzystasz z innych ubezpieczeń.

Wybierz tę opcję, kiedy pracujesz u więcej niż jednego pracodawcy i chcesz zweryfikować dokładna pensje. Wybierając „ZUS płacę u innego pracodawcy”, zobaczysz, ile zarobisz, gdy nie zostaje potrącona składa ZUS (opłacasz tylko ubezpieczenie zdrowotne).

Studenci i uczniowie, którzy nie ukończyli 26 roku życia i pracują na podstawie umowy-zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli należysz do tej grupy, nie musisz opłacać składek ZUS. Twoje wynagrodzenie zmniejsza się tylko o zaliczkę na podatek dochodowy.

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę obowiązkowo opłaca składkę chorobową. Zleceniobiorcy przystępują do ubezpieczenia chorobowego dobrowolnie. W tym celu muszą złożyć wniosek do pracodawcy. Opłacanie dodatkowej składki obniża wynagrodzenie netto, ale gwarantuje prawo do płatnego zwolnienia chorobowego po upływie tzw. okresu wyczekiwania (https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/zwolnienie-lekarskie-a-umowa-zlecenie-co-warto-wiedziec). Jeśli zdecydowałeś się przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, zaznacz to w kalkulatorze.

Jeśli w chwili otrzymania wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie podatnik nie ukończył 26 roku życia, a wartość jego przychodów w roku podatkowym nie przekroczyła 85 528 zł (wyjątek stanowi rok 2019, w którym limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł), podlegają one zwolnieniu z PIT. Korzystając z kalkulatora wynagrodzeń zaznacz tę opcję konfigurując parametry kalkulacji, by uwzględnić ulgę „PIT dla młodych” w swoich obliczeniach.

Umowa o dzieło

Niektóre grupy zawodowe korzystają z ulg podatkowych w związku z wyższymi kosztami uzyskania przychodu (50%). Chodzi o twórców i autorów, czyli m.in. o wynalazców, architektów, scenarzystów, publicystów oraz innych twórców wskazanych w ustawie o PIT (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350).

Umowa B2B

W polu „podaj miesięczne zarobki” wpisz kwotę, którą chcesz uzyskać „na rękę”. Wybierz opcję „netto”, a następnie kliknij przycisk „Oblicz”. Kwota, która powinna znaleźć się na fakturze, widnieje w podsumowaniu słupka, po prawej stronie.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o współpracy prowadzą własną działalność gospodarczą. Jeśli należysz do tej grupy i chcesz ustalić wysokość swojego wynagrodzenia „na rękę”, w polu „podaj miesięczne zarobki” wpisz kwotę netto z faktury VAT. Następnie kliknij przycisk „Oblicz”. Uwaga: pamiętaj, by w kalkulatorze wybrać opcję „brutto”, ponieważ od kwoty netto z faktury VAT odlicza się składki ZUS.

Jest to ulga dla początkujących przedsiębiorców (osób fizycznych), rozpoczynających działalność gospodarczą. Zwalnia ona z opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy. Aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

  • Rozpoczynać działalność po raz pierwszy (chyba, że od zamknięcia poprzedniej firmy minęło co najmniej 5 lat)
  • Nie współpracować z pracodawcą, u którego był zatrudniony w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
  • Po upływie okresu w którym obowiązuje „ulga na start”, można skorzystać przez kolejne 2 lata z preferencyjnego ZUS-u (tzw. „małego ZUS-u”).

Początkujący przedsiębiorcy odprowadzają preferencyjne składki ZUS, co pozwala im uzyskać wyższy dochód. Jeśli niedawno założyłeś firmę i chcesz ustalić, ile zarobisz, zaznacz „preferencyjna składka ZUS”. Z takiej ulgi można korzystać tylko przez 2 lata. Po upływie tego czasu należy wybrać opcję „normalna składka ZUS”.

Wydatki, które ponosi się, aby uzyskać przychód, zmniejszają wysokość podatku. Chodzi o takie koszty, które mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością i wpływają na wielkość zysków (zakup samochodu umożliwiającego dojazd do klienta, komputera, telefonu komórkowego czy innych narzędzi pracy). Jeżeli ponosisz koszty związane z prowadzoną działalnością, wpisz ich wartość netto w odpowiednie pole.

Wysokość podatku dochodowego zależy nie tylko od tego, ile zarabiasz. Zmienia się również w zależności od sposobu rozliczenia, jaki wybierzesz. W przypadku progów podatkowych wysokość zaliczki wynosi 12% lub 32%. Wyższy próg dotyczy osób, które w ciągu roku osiągnęły dochód wyższy niż 120 000 zł. Podatek od „nadwyżki”, czyli kwoty powyżej 120 000 zł, wynosi 32% (https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/drugi-prog-podatkowy-z-perspektywy-pracownika). W 2022 wysokość podatku liniowego wynosi 19%, niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Decydując się na podatek liniowy, nie możesz korzystać z wielu ulg podatkowych. Od 2022 roku osoby decydujące się na tę formę opodatkowania nie będą mogły odliczyć składki zdrowotnej.