Artykuły w kategorii Zarobki i prawo pracy - zarobki.pracuj.pl

Zarobki i prawo pracy

 • 23.12.2019

  Równouprawnienie wpłynie pozytywnie na rynek pracy

  Równouprawnienie jest ważne nie tylko z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej. Ma też wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. Wiele firm dostrzega potrzebę, a wręcz konieczność zagwarantowania równych możliwości wszystkim pracownikom, bez względu na wiek, płeć, narodowość czy stan zdrowia.

 • 07.10.2019

  Zasady obowiązujące w pracy operatora wózka widłowego

  Prowadzenie wózka widłowego i przewożenie ciężkich ładunków wymaga zachowania ostrożności. Ważne, by osoba, która podejmuje się tego zadania, znała i respektowała zasady bezpieczeństwa i nie tylko skupiała się na pracy, ale również systematycznie kontrolowała stan sprzętu.

 • 27.09.2019

  Wypadek przy pracy – prawa pracownika

  Za wypadek przy pracy uznajemy m.in. zdarzenie, które spowodowało uraz i nastąpiło podczas realizowania przez pracownika rutynowych zadań. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek podjąć czynności eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, który można otrzymywać przez nie więcej niż 182 dni.

 • 11.09.2019

  Obecność w pracy – w jaki sposób może ją sprawdzić Twój pracodawca?

  Pracodawca ma duże uprawnienia związane z kontrolą pracowników, ale tylko i wyłącznie w godzinach pracy i w ściśle określonych ramach. Rozliczanie podwładnego z czasu pracy jest często spotykane i w wielu przypadkach uzasadnione, ponieważ stanowi podstawę wyliczenia należnego wynagrodzenia. Sposoby monitorowania obecności pracownika to m.in. lista obecności oraz karty zegarowe i magnetyczne. 

 • 09.09.2019

  Dowiedz się, jak pracodawca zarządza Twoimi zarobkami

  Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za wykonywane przez siebie obowiązki. Wysokość pensji jest uzależniona m.in. od kwalifikacji potrzebnych do realizowania zadań na konkretnym stanowisku. Podczas ustalania płac pracodawca może wykonywać analizę comparatio, czyli porównywać stawki w swojej firmie ze stawkami rynkowymi.

 • 07.09.2019

  Jakie dowody mogą usprawiedliwić nieobecność w pracy?

  Nieobecność pracownicza może być usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona. Jeśli przedstawimy pracodawcy zaświadczenie lekarskie, absencja wynikająca z przebytej choroby będzie usprawiedliwiona. Podobny skutek przyniesie przedłożenie oświadczenia o chorobie opiekuna dziecka, w wyniku czego pracownik nie mógł stawić się w pracy. O tym, co uznawane jest za usprawiedliwioną absencję, mówi rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

 • 06.09.2019

  Kilka nietypowych propozycji pracodawców na integrację – czy je znasz?

  Wyjazdy i imprezy firmowe wciąż cieszą się dużą popularnością. Coraz chętniej pracodawcy sięgają jednak po mniej oczywiste metody scalania zespołu, takie jak na przykład wolontariat albo wyprawy off-roadowe. Wszystkie te aktywności sprzyjają budowaniu pozytywnych relacji w grupie, a to bezpośrednio przekłada się na jakość i efektywność pracy. 

 • 05.09.2019

  Komunikacja z szefem – jak powinna wyglądać?

  W komunikacji z szefem ważny jest nie tylko przekaz, ale też wybór odpowiedniej formy.  O tym, czy do kontaktu ze swoim przełożonym można wykorzystywać kanały społecznościowe, pocztę e-mail lub wiadomości tekstowe, powinien zadecydować pracodawca. Jeśli polityka firmy nie jest w tej kwestii jednoznaczna, warto wyjaśnić tę sprawę podczas osobistej rozmowy.

 • 05.09.2019

  Jak odejść z pracy bez palenia za sobą mostów – 4 porady

  Odejście pracownika z firmy może wynikać z podjętej przez niego decyzji o zmianie miejsca pracy lub być skutkiem otrzymania wypowiedzenia od pracodawcy. Niezależnie od powodu rozwiązania stosunku pracy, dobrze jest zadbać o to, by rozstanie przebiegło w miłej atmosferze. Warto wykonywać swoje obowiązki na sto procent, a także powstrzymać się od negatywnych komentarzy na temat szefa i współpracowników.

 • 04.09.2019

  Oddelegowanie do innej pracy – poznaj swoje prawa

  Oddelegowanie do innej pracy to prawo przysługujące pracodawcom, którzy chcą czasowo powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż te, które zostały określone w umowie. Można to zrobić bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy, ale z poszanowaniem zasady, że zlecenie realizacji innych zadań nie może trwać dłużej niż trzy miesiące w ciągu roku kalendarzowego.

 • 03.09.2019

  Zaliczka dla pracownika – kiedy można się o nią ubiegać?

  Niektórych wydarzeń, takich jak ciężka choroba czy wypadek, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zdarza się, że nagle potrzebujemy pieniędzy, a pensję otrzymamy dopiero za jakiś czas. Pracodawca może wtedy wypłacić nam zaliczkę na poczet kolejnego wynagrodzenia. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest to jego obowiązek, a jedynie dobra wola.

 • 30.08.2019

  Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

  Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.