Doradca nieruchomości – obowiązki, wymagania i zarobki

Doradztwo to zajęcie dla osób o wysokich kompetencjach społecznych. W tym zawodzie liczą się przede wszystkim umiejętności sprzedażowe i znajomość rynku. Przeciętne wynagrodzenie doradcy wynosi 6400 zł brutto. Warto jednak zwrócić uwagę na niestabilność miesięcznych pensji. Dla przykładu – w okresie: luty-kwiecień można nie sprzedać żadnego lokalu, a kilka miesięcy później – cztery, z prowizją 10 000 zł za każdy.

Z artykułu dowiesz się:

 • co robi agent nieruchomości,
 • jakie cechy powinien mieć doradca nieruchomości,
 • jakie wymagania stawia przed kandydatami praca w nieruchomościach,
 • ile zarabia agent nieruchomości.

Pośrednik pomaga zarówno osobom, które chcą sprzedać/wynająć nieruchomość, jak i tym, które poszukują swojego lokum. Powinien świetnie orientować się w sytuacji rynkowej i znać się na finansach. Przeczytaj, co jeszcze jest ważne na tym stanowisku.

Na czym polega praca doradcy nieruchomości?

Agent nieruchomości to ktoś, kto pomaga sprzedawcy znaleźć nabywcę domu itp. Do jego zadań należy również szukanie nieruchomości spełniających oczekiwania kupującego. Osoba wykonująca ten zawód przejmuje na własne barki trud związany z techniczną stroną sprzedaży i zakupu mieszkania. Dokonuje prezentacji lokalu/budynku, zamieszcza ogłoszenia, odpowiada na zapytania itd. Doradca ds. nieruchomości udziela klientom porad m.in. w kwestiach związanych z inwestowaniem kapitału w zakup mieszkania czy domu.

Doświadczony fachowiec świetnie zna realia rynkowe i może np. zaproponować cenę mieszkania/domu, która jest adekwatna do stanu nieruchomości oraz do sytuacji na rynku. Prognozuje też, ile dana nieruchomość będzie warta np. po upływie 10 lat od zakupu.

Praca w nieruchomościach – cechy i umiejętności kandydata

Agent wykonuje różnorodne obowiązki i aby dobrze się z nich wywiązywać, powinien nie tylko doskonale orientować się w aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości, ale też posiadać wiedzę z zakresu prawa, budownictwa, marketingu itp. Istotne są również kompetencje miękkie, takie jak:

 • Komunikatywność

Praca pośrednika polega w znacznej mierze na prowadzeniu rozmów – ze sprzedawcami, kupującymi, urzędnikami, robotnikami itd. Umiejętności interpersonalne są niezbędne.

 • Inicjatywa

Nie każdy klient dokładnie wie, czego chce, przychodząc do biura nieruchomości. Ważne, by agent pomógł mu sformułować oczekiwania i zaproponował właściwą ofertę.

 • Dobra organizacja pracy

Planowanie i prowadzenie spotkań, organizowanie prezentacji, dopełnianie formalności – ze względu na różnorodność zadań pośrednik musi wykazywać się umiejętnościami organizacyjnymi.

 • Inteligencja emocjonalna

Ważne, by agent potrafił dostrzec i zrozumieć potrzeby klientów. Dzięki temu może zaproponować im najkorzystniejsze rozwiązania.

 • Umiejętność negocjacji

Od tego, czy pośrednik potrafi negocjować, zależy nie tylko jego prowizja, ale również zadowolenie nabywcy i sprzedawcy.

 • Charyzma

To coś, co sprawia, że pracownik ma łatwość w nawiązywaniu kontaktów i przekonywaniu do swoich racji. To, czy dana osoba ma charyzmę, zwykle pracodawca ocenia już podczas rozmowy kwalifikacyjnej agenta nieruchomości.

| Jak opowiedzieć o sobie na rozmowie kwalifikacyjnej?

 • Orientacja na cel i determinacja 

Klientom sprzedającym mieszkanie zależy na jak najlepszej cenie, a nabywcom – na kupnie nieruchomości zgodnej z wymaganiami. Pośrednik powinien wiedzieć, jakie działania podjąć, by zaspokoić oczekiwania obu stron. Potrzebna jest także cierpliwość i orientacja na długoterminowe cele.

 • Dystans i poczucie humoru 

Osoba, która często się śmieje i potrafi „zarażać” radością ludzi ze swojego otoczenia, ma łatwość w budowaniu przyjaznych relacji. Umie również rozwiązywać konflikty i nieprzyjemne sytuacje.

 • Otwartość na zmiany

Rynek nieruchomości nieustannie się zmienia, tak jak oczekiwania klientów. Pośrednik powinien uważnie obserwować sytuację w branży i adaptować się do nowych warunków, np. aktualizując wiedzę na temat realiów rynkowych.

 • Odporność na stres

Praca, w której zarobki zależą od wyników, może być stresująca. Dobrze, jeśli agent potrafi panować nad emocjami.

Agent nieruchomości – wymagania

Wykonywanie zawodu pośrednika nie wymaga specjalnych uprawnień. Każda osoba, która chce zajmować się działalnością tego rodzaju, może to robić zgodnie z prawem. Jedynym warunkiem formalnym, jaki musi spełnić pośrednik, jest wykupienie ubezpieczenia OC. Obowiązek zakupu polisy wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Aby zachować wysokie standardy w handlu nieruchomościami, powołano Polską Federację Rynku Nieruchomości zrzeszającą licencjonowanych agentów. Organizacja przyznaje licencje: Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz Zarządcy Nieruchomości PFRN. Warunki uzyskania certyfikatu to:

 • pełnoletniość,
 • przestrzeganie zasad regulaminu federacji,
 • respektowanie Kodeksu Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości.

Przynależność do PFRN nie jest koniecznością, ale ma charakter prestiżowy. W zawodzie agenta nieruchomości liczą się przede wszystkim umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne oraz dogłębna znajomość rynku. O sukcesie decydują również kompetencje miękkie, takie jak umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, komunikatywność pozwalająca poznać potrzeby i oczekiwania klienta, empatia, elastyczność, a także zdolność organizacji pracy.

Ile zarabia agent nieruchomości?

6400 zł brutto – tyle wynosi mediana zarobków doradcy ds. nieruchomości. Osoby zatrudnione na tym stanowisku otrzymują także benefity, takie jak: dofinansowanie zajęć sportowych (31%), służbowy telefon do celów prywatnych (30%), prywatna opieka medyczna (27%) i świadczenia socjalne (18%).

Szansa na atrakcyjne zarobki to niewątpliwie zaleta pracy w tym zawodzie. Przed wyborem tej ścieżki kariery warto uwzględnić również inne jej plusy, na przykład:

 • Prowizje, dzięki którym wynagrodzenie jest wyższe

Oprócz stałej części wynagrodzenia doradcy otrzymują również premię od sprzedaży. Najczęściej jest to określony procent ceny nieruchomości. W przypadku kosztownych lokali jedna transakcja może przynieść wysoki dodatek do wynagrodzenia. Przykładowo, jeśli mieszkanie kosztuje 500 000 zł, a premia stanowi 2%, to dodatkowy zarobek wynosi aż 10 000 zł.

 • Brak wymogu legitymowania się wykształceniem wyższym

Jakie studia agent nieruchomości powinien skończyć, aby pracować w zawodzie? Ukończenie kierunku: marketing może okazać się pomocne w sprzedaży. Z drugiej strony, pracodawcy nie stawiają często takiego wymogu przed kandydatami na doradców. W tym zawodzie liczą się przede wszystkim umiejętności sprzedażowe i kompetencje miękkie.

| Czy studia zdeterminują moją karierę zawodową? Fakty i mity

 • Atrakcyjne możliwości rozwoju dla ambitnych i komunikatywnych pracowników

Osoby, które chcą odnosić sukcesy zawodowe, mogą rozwijać swoje umiejętności i predyspozycje, np. podczas szkoleń organizowanych przez pracodawców.

 

Agent nieruchomości nie zalicza się do zawodów regulowanych, ale jeśli chcesz pracować w tym charakterze, powinieneś rozwijać umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne, zdobywać i poszerzać wiedzę na temat lokalnego rynku, a także gromadzić doświadczenie. Powodzenia!