9 zawodów z atrakcyjnym wynagrodzeniem w 2016 r.

Od 8 do 11 tys. zł. brutto – tyle wynosiło w 2016 r. przeciętne wynagrodzenie w takich branżach, jak: IT, doradztwo prawne, finanse, marketing oraz budownictwo.

Z danych zgromadzonych przez serwis zarobki.pracuj.pl wynika, że na rynku pracy wciąż brakuje wykwalifikowanych pracowników. Oto przyszłościowe zawody i zarobki, jakie można uzyskiwać w poszczególnych miastach:

  • IT project manager – 11 400 zł brutto (Warszawa)

Pracodawcy w branży IT cenią przede wszystkim wiedzę, umiejętności, a także otwartość na naukę. W przypadku pracownika zarządzającego projektem liczą się również kompetencje interpersonalne, umiejętności negocjacyjne oraz zaangażowanie i motywacja.

  • Radca prawny – 10 000 zł brutto (Warszawa)

Wykonywanie zawodu radcy prawnego wymaga ukończenia pięcioletnich studiów prawniczych oraz zdania egzaminu radcowskiego i zdobycia państwowych uprawnień. Radca może działać np. w ramach własnej kancelarii lub pracować w dużych przedsiębiorstwach i instytucjach.

  • Kontroler finansowy – 9 950 zł brutto (Warszawa)

Kontrolerzy to zazwyczaj absolwenci studiów ekonomicznych, którzy dostarczają kierownictwu przedsiębiorstw kluczowych informacji na temat finansów, niezbędnych przy podejmowaniu strategicznych decyzji. W tej pracy liczy się nie tylko wiedza, ale i doświadczenie.  

  • Software developer – 9 150 zł brutto (Gdańsk)

Pracownik na tym stanowisku zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i testowaniem oprogramowania. Kompetencje, jakie powinien posiadać, to m.in. znajomość kilku języków programowania oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

  • Key account manager – 8 700 zł brutto (Poznań)

KAM opiekuje się najważniejszymi klientami firmy. Do jego zadań należy m.in. kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, negocjowanie umów czy monitorowanie sytuacji na rynku. Na stanowisku KAM-a dużą rolę odgrywa wiedza z zakresu ekonomii oraz marketingu i zarządzania.  

  • Product manager – 8 350 zł brutto (Warszawa)

Pracownik na stanowisku product managera odpowiada za tworzenie i nadzorowanie strategii marketingowej określonego produktu/produktów. Przydatne jest wykształcenie wyższe – ekonomiczne, z zakresu zarządzania lub techniczne.  

  • Główny księgowy – 7 900 zł brutto (Gdynia, Bydgoszcz)

W pracy głównego księgowego liczy się wiedza, wykształcenie, a także doświadczenie. Osoba zajmująca to stanowisko odpowiada za prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwie lub instytucji.

  • Kierownik budowy – 7 900 zł brutto (Katowice)

Aby sprawować funkcję kierownika budowy, należy posiadać wykształcenie techniczne, a także uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Znaczenie ma również doświadczenie, a także umiejętność zarządzania personelem.