Akordowy system wynagradzania - zalety i wady

Wynagradzanie pracowników w systemie akordowym stosuje się głównie w branży produkcyjnej lub budowlanej, a także przy takich pracach, jak np. zbieranie owoców. Nie można wprowadzać systemu akordowego tam, gdzie określenie norm byłoby niemożliwe. Wysokość pensji zależy od osobistego zaangażowania zatrudnionej osoby. Pracownikom akordowym przysługują: płatne zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy oraz dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.    

Akord jako czynnik motywacyjny

W kodeksie pracy występują różne systemy wynagradzania, np.: czasowy, premiowy, prowizyjny oraz akordowy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141). Wysokość pensji w systemie akordowym, premiowym i prowizyjnym zależy od wyników. Im większe zaangażowanie, doświadczenie i wprawa, tym atrakcyjniejsze zarobki można uzyskać. Wyraźny związek pomiędzy wydajnością a wymiarem płacy zachęca do wytężonego działania. Akord można łączyć z innymi systemami, np. przyznając pracownikom premie za efektywność.   

Zalety pracy akordowej

Jedną z największych korzyści jest wysokość wynagrodzenia. Doświadczeni, sumienni pracownicy potrafią pracować szybko, dokładnie i wydajnie, realizując normy w krótkim czasie. Dzięki temu w miarę doskonalenia swoich umiejętności, uzyskują coraz atrakcyjniejszą pensję, proporcjonalną do posiadanych umiejętności i do osobistego zaangażowania. Pracodawca nie ma prawa podnosić norm dlatego, że pracownik sprawnie wykonuje swoje zadania. Za pracę w godzinach nadliczbowych lub w dni, które są dla pracownika wolne od pracy, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Osoba pracująca na akord ma również prawo do płatnego urlopu i zwolnienia chorobowego.       

Wady systemu akordowego

Osoby, które wdrażają się w obowiązki na konkretnym stanowisku, mają znacznie mniejsze szanse na wysokie wynagrodzenie. Mogą doświadczać silnego napięcia w związku z koniecznością zrealizowania norm – tym bardziej, gdy w danym zakładzie występuje akord zespołowy. W tej odmianie systemu za realizację założonych celów, np. produkcyjnych, odpowiada nie jedna osoba, ale cała grupa pracowników. Brak zaangażowania ze strony jednego człowieka może spowodować, że inni członkowie zespołu otrzymają nieatrakcyjną płacę. Z drugiej strony, dzięki pracy doświadczonych osób, ktoś mniej wydajny może otrzymać wysoką zapłatę.

Możliwości w zakresie wprowadzenia systemu akordowego są ograniczone. Takie rozwiązanie można stosować w odniesieniu do prac, których efekty łatwo zmierzyć. Chodzi np. o pracę produkcyjną, zbieranie owoców czy pracę na budowie. W systemie akordowym nie otrzymuje się wynagrodzenia za wadliwie wykonany produkt. Płaca przysługuje dopiero po naprawieniu usterki – w wysokości adekwatnej do jakości wytworzonego przedmiotu.     

Akordowy system płac - 5 korzyści