Co daje objęcie ubezpieczeniem wypadkowym? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Składki ZUS są finansowane nie tylko przez pracownika, ale częściowo również przez pracodawcę. Zatrudniający opłaca m.in. składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składkę wypadkową. Objęcie ubezpieczeniem wypadkowym zapewnia prawo do świadczeń: chorobowego, rentowego i odszkodowawczego.   

Składki ZUS – ile płaci pracodawca, a ile pracownik?

Koszt ZUS za pracownika to wysokość składek na:

 • ubezpieczenie emerytalne (9,76% podstawy),
 • ubezpieczenie rentowe (6,50% podstawy),
 • ubezpieczenie wypadkowe (0,40-3,60% podstawy),
 • Fundusz Pracy (2,45% podstawy),
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1% podstawy).

Z pensji brutto pracownika zatrudniający potrąca składki na:

 • ubezpieczenie emerytalne (9,76% podstawy),
 • ubezpieczenie rentowe (1,50% podstawy),
 • ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy),  
 • ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy).

Jaki jest najniższy ZUS za pracownika?

Umowa o pracę i umowa zlecenie stanowią tytuł ubezpieczeń społecznych, co oznacza, że zwykle odprowadza się od nich składki do ZUS. Oskładkowaniu nie podlega umowa o dzieło, od której odprowadza się wyłącznie zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość składek dla zleceniobiorców i osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy jest identyczna i wyrażona w procentach. Minimalna roczna podstawa wymiaru składek to 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Informacje dotyczące wysokości składek ubezpieczenia można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne.

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest w całości finansowana ze środków pracodawcy. O zasadach określania jej wysokości można przeczytać na stronie ZUS: http://www.zus.pl/documents/10182/167567/poradnik_wypadkowe.pdf/15281e1b-c3f3-472a-81b3-7d10e1a434c8.   

Świadczenia, jakie można otrzymać z ubezpieczenia wypadkowego:

 • chorobowe:

- zasiłek chorobowy – należny pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub cierpi na chorobę zawodową;

- świadczenie rehabilitacyjne – przysługujące choremu ubezpieczonemu, który stracił prawo do zasiłku chorobowego;

- zasiłek wyrównawczy – należy się pracownikowi, którego wynagrodzenie zostało obniżone ze względu na konieczność przeniesienia na inne stanowisko;

 • rentowe:

- renta z tytułu niezdolności do pracy – należy się, jeśli niezdolność do pracy jest efektem choroby zawodowej lub wypadku przy pracy;

- renta szkoleniowa – przysługuje pracownikowi, który musi się przekwalifikować w związku z niezdolnością do pracy w dotychczasowym zawodzie;

- renta rodzinna – przysługuje członkom rodziny zmarłego pracownika lub rencisty;

- dodatek do renty rodzinnej;

- dodatek pielęgnacyjny;

 • odszkodowawcze – jednorazowe świadczenie przysługujące pracownikowi, który doznał stałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Opis świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenia-wypadkowe/.  

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 04.11.2017
  Kiedy i komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

  Nagrody jubileuszowe otrzymują pracownicy sfery budżetowej, tzn. nauczyciele, urzędnicy, górnicy czy osoby zatrudnione w instytucjach kultury oraz w służbie zdrowia. Warunkiem uzyskania dodatkowego świadczenia jest odpowiednio długi staż pracy. Od nagrody – przyznawanej pracownikowi częściej niż co 5 lat – odprowadza się składki ZUS. W pozostałych przypadkach taki obowiązek nie występuje.   

 • 26.10.2017
  Umowa zlecenie – wszystko, co należy o niej wiedzieć

  Możemy pracować na podstawie umowy o pracę, którą zawiera się zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Istnieje także możliwość podpisania z zatrudniającym umowy zlecenia, regulowanej przez przepisy kodeksu cywilnego. Warto znać podobieństwa i różnice, jakie pomiędzy nimi występują.

04.11.2017
Kiedy i komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

Nagrody jubileuszowe otrzymują pracownicy sfery budżetowej, tzn. nauczyciele, urzędnicy, górnicy czy osoby zatrudnione w instytucjach kultury oraz w służbie zdrowia. Warunkiem uzyskania dodatkowego świadczenia jest odpowiednio długi staż pracy. Od nagrody – przyznawanej pracownikowi częściej niż co 5 lat – odprowadza się składki ZUS. W pozostałych przypadkach taki obowiązek nie występuje.   

26.10.2017
Umowa zlecenie – wszystko, co należy o niej wiedzieć

Możemy pracować na podstawie umowy o pracę, którą zawiera się zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Istnieje także możliwość podpisania z zatrudniającym umowy zlecenia, regulowanej przez przepisy kodeksu cywilnego. Warto znać podobieństwa i różnice, jakie pomiędzy nimi występują.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 01.09.2020
  Komu przysługuje odprawa emerytalna i jak obliczyć jej wysokość?

  Zbliżasz się do wieku, w którym będzie możliwe przejście na emeryturę? A może któryś z Twoich bliskich niebawem zakończy pracę zawodową? W obu tych przypadkach warto się dowiedzieć, co mówi Kodeks pracy o odprawie emerytalnej i jej wysokości. Przeczytaj i sprawdź, czy przysługuje Ci dodatkowa wypłata na początek emerytury!

 • 25.08.2020
  Ile można dorobić do renty?

  Od 1 czerwca 2020 r. znów zmieniło się przeciętne miesięczne wynagrodzenie, a wraz z nim – limity dorabiania do renty. Jeśli więc pobierasz świadczenia z ZUS i pracujesz, będziesz teraz mógł legalnie zarobić nieco więcej niż wcześniej. Warto wiedzieć, jak ustalane są te kwoty i czego się spodziewać po przyszłych zmianach. Sprawdź, jak ZUS określa, ile można dorobić do renty socjalnej, rodzinnej oraz przyznanej z tytułu niezdolności do pracy.

 • 29.07.2020
  Kiedy przysługuje dodatkowy dzień wolny za sobotę, niedzielę lub święto?

  Sporadycznie jesteś potrzebny swojemu szefowi w dzień ustawowo wolny od pracy? A może wykonujesz zawód, który regularnie wymaga realizowania obowiązków także w weekendy i święta? Dowiedz się, jakie przywileje przysługują Ci w związku z tym, a także sprawdź swoje prawa w sytuacji, gdy święto wypada w niedzielę.

01.09.2020
Komu przysługuje odprawa emerytalna i jak obliczyć jej wysokość?

Zbliżasz się do wieku, w którym będzie możliwe przejście na emeryturę? A może któryś z Twoich bliskich niebawem zakończy pracę zawodową? W obu tych przypadkach warto się dowiedzieć, co mówi Kodeks pracy o odprawie emerytalnej i jej wysokości. Przeczytaj i sprawdź, czy przysługuje Ci dodatkowa wypłata na początek emerytury!

25.08.2020
Ile można dorobić do renty?

Od 1 czerwca 2020 r. znów zmieniło się przeciętne miesięczne wynagrodzenie, a wraz z nim – limity dorabiania do renty. Jeśli więc pobierasz świadczenia z ZUS i pracujesz, będziesz teraz mógł legalnie zarobić nieco więcej niż wcześniej. Warto wiedzieć, jak ustalane są te kwoty i czego się spodziewać po przyszłych zmianach. Sprawdź, jak ZUS określa, ile można dorobić do renty socjalnej, rodzinnej oraz przyznanej z tytułu niezdolności do pracy.

29.07.2020
Kiedy przysługuje dodatkowy dzień wolny za sobotę, niedzielę lub święto?

Sporadycznie jesteś potrzebny swojemu szefowi w dzień ustawowo wolny od pracy? A może wykonujesz zawód, który regularnie wymaga realizowania obowiązków także w weekendy i święta? Dowiedz się, jakie przywileje przysługują Ci w związku z tym, a także sprawdź swoje prawa w sytuacji, gdy święto wypada w niedzielę.