Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

Finanse – zwyczajny temat czy drażliwa kwestia?

Zwykle niechętnie mówimy o pieniądzach, nawet w sytuacjach, gdy kwestie finansowe odgrywają ważną rolę. Rzadko prosimy o podwyżkę, raczej czekamy, aż pracodawca sam ją zaproponuje. 80% uczestników badania Pracuj.pl „Czy pieniądze szczęścia nie dają?otrzymało wyższe wynagrodzenie z inicjatywy szefa. Takie podejście sprawia, że możemy mieć trudności w formułowaniu oczekiwań finansowych i przedstawianiu ich np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Jak przygotować się do rozmowy o pieniądzach

Czy możesz swobodnie mówić o swoim wynagrodzeniu?

68% uczestników badania Pracuj.pl zadeklarowało, że w firmach, w których są zatrudnieni, wynagrodzenia są tematem poufnym. Z drugiej strony, 54% badanych przyznało, że rozmawia ze współpracownikami o wysokości płac. W państwach skandynawskich, jak Szwecja lub Norwegia, wynagrodzenia są jawne. Coraz więcej krajów europejskich optuje za transparentnością wynagrodzeń. Takie działania mają zapobiegać dyskryminacji płacowej.   

Na ile tajna jest pensja Polaka?

W Polsce złamanie klauzuli poufności nie pociąga za sobą konsekwencji, jeśli ujawnienie zarobków miało zapobiec dyskryminacji płacowej. Wynika to np. z treści wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2011 r.: „Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, w tym dążenie do wyjaśnienia lub udzielenia w jakiejkolwiek formie wsparcia innym pracownikom, zmierzające do przeciwdziałania stosowaniu przez pracodawcę dyskryminacji płacowej, nie może stanowić przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.”. Zgodnie z art. 18 kodeksu pracy zatrudnieni mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za taką samą pracę. W innych przypadkach naruszenia klauzuli poufności pracodawca może zastosować kary porządkowe.  

Czy pracodawca może ujawnić Twoje zarobki?

Przekazanie osobom trzecim informacji na temat wynagrodzenia pracownika może zostać uznane za naruszenie jego dóbr osobistych. Obowiązuje ochrona na mocy przepisów kodeksu cywilnego, a także przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Gdy pracodawca ujawni wysokość Twojej pensji, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Istnieją jednak sytuacje, kiedy zatrudniający ma obowiązek wyjawić Twoje zarobki, np. jeśli zażądają tego organy ścigania, wymiar sprawiedliwości, fiskus, ZUS albo PIP. Tak wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.  

Wysokość wynagrodzenia – czy i komu można wyjawić?

Jak obliczyć wynagrodzenie netto z brutto? Czy moje zarobki są adekwatne do kwalifikacji i doświadczenia, jakie posiadam? Kiedy warto prosić o podwyżkę? Dobrze jest szukać odpowiedzi na pytania dotyczące płac. Czerpiąc wiedzę ze sprawdzonych źródeł, możesz rozwiać wątpliwości, przygotować się do negocjacji lub… podjąć decyzję o zmianie pracy. Aby pogłębić swoją wiedzę, warto np. skorzystać z porównywarki zarobków i dowiedzieć się, ile zarabia się na stanowiskach podobnych do naszego, zamówić raport wynagrodzeń lub odwiedzić stronę zarobki pracuj.pl.