Czym różni się wynagrodzenie brutto od netto?

Płaca netto to kwota, którą otrzymujemy od pracodawcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Jest ona niższa niż wymiar wynagrodzenia brutto. Różnica pomiędzy dwiema sumami to zaliczka na podatek dochodowy oraz - w przypadku umowy o pracę i zlecenia - składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokość pensji w umowie

W dokumencie, jaki podpisujemy przed rozpoczęciem pracy, wskazana jest kwota brutto – niezależnie od tego, czy zamierzamy zawrzeć umowę o pracę, zlecenie czy dzieło. Suma, jaką otrzymamy na początku kolejnego miesiąca, będzie niższa. Należy odliczyć od niej składki i zaliczkę na podatek dochodowy. Wymiar składek jest identyczny dla umowy o pracę i umowy zlecenia.   

Składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

  • Składka emerytalna

Jej wysokość to 19,52% wynagrodzenia. Jest finansowana w połowie przez pracodawcę i pracownika. Musimy oddać 9,76% wypracowanej kwoty, aby opłacić obowiązkową składkę i po upływie określonego czasu zyskać prawo do emerytury.

  • Składka rentowa

Kwota, jaką pracodawca musi przelać na konto ZUS, to 8% pensji brutto. Musimy oddać 1,5% pensji brutto, aby zyskać prawo do renty.

  • Składka chorobowa

Składkę na ubezpieczenie chorobowe, 2,45% wysokości pensji brutto, opłacamy z własnych środków. Regularne odprowadzanie określonej kwoty do ZUS gwarantuje nam prawo np. do renty z tytułu wypadku przy pracy. Więcej informacji na temat ubezpieczeń społecznych można znaleźć na stronie internetowej ZUS:  http://www.zus.pl.  

  • Składka zdrowotna

Dzięki opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne mamy prawo do korzystania z usług medycznych, finansowanych ze środków publicznych. Kwota, którą jesteśmy zobowiązani oddawać, stanowi 9% wynagrodzenia, pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Bardziej szczegółowe dane są dostępne na stronie ZUS.

Zaliczka na podatek dochodowy

Sposób określania wysokości zaliczki na podatek od osób fizycznych został wskazany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. Dokument jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350.

Zaliczkę odprowadza się zawsze, niezależnie czy jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. Jak obliczyć różnicę brutto-netto? Samodzielne ustalenie wysokości kwoty, jaką otrzymamy, może być trudne. Należy odliczyć wszystkie składki i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Aby szybko przekonać się, ile zarobimy, warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.