Do czego zobowiązuje Cię umowa-zlecenie? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Jako zleceniobiorca masz obowiązek wykonywać określone zadania na rzecz zleceniodawcy, zachowując należytą staranność. Może chodzić np. o ochronę imprezy, obsługę kelnerską gości weselnych, sprawowanie opieki nad dzieckiem, zmywanie naczyń lub realizowanie prac ogrodniczych.

Prawa zleceniobiorcy

Przepisy dotyczące umowy-zlecenia znajdują się w kodeksie cywilnym (art. 734-751). W przypadku kontraktów cywilnoprawnych istnieje znacznie mniej regulacji niż w odniesieniu do umowy o pracę, którą zawiera się na podstawie kodeksu pracy. Zleceniobiorcy przysługuje znacznie mniej przywilejów niż pracownikowi etatowemu. Nie korzysta np. z corocznego obowiązkowego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Przyznanie płatnych dni wolnych na regenerację zależy od dobrej woli zleceniodawcy oraz od umiejętności negocjacyjnych zleceniobiorcy.

  Osobom wykonującym zadania na podstawie umowy-zlecenia przysługuje jednak ochrona wynagrodzenia. Mają oni prawo do minimalnej stawki godzinowej. Oznacza to, że ich wynagrodzenie godzinowe nie może być niższe niż kwota ustalana na podstawie wysokości minimalnej pensji krajowej. W 2019 r. najniższa krajowa wynosi 2250 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 14,70 zł brutto.   

Minimalna stawka godzinowa w 2019 r.

Obowiązki zleceniobiorcy

Osoba realizująca zadania ma nie tylko prawa, ale również obowiązki. Należy do nich przede wszystkim „dokonanie określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie” (art. 734 par. 1 kodeksu cywilnego). Zleceniobiorca powinien także:

 • informować zleceniodawcę o przebiegu działań,
 • złożyć sprawozdanie po wykonaniu zadań lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy,
 • wydać zlecającemu wszystko, co uzyskał od niego w trakcie realizacji zlecenia.

Tak wynika z art. 740 kodeksu cywilnego.

Osoba realizująca zlecenie nie musi wykonywać poleceń zleceniodawcy, ponieważ nie pozostaje w stosunku podległości służbowej. Powinna jednak wywiązywać się z zadań, do których się zobowiązała, zawierając umowę.   

Jak obliczyć wynagrodzenie netto – umowa-zlecenie?

Wynagrodzenie uzyskane na podstawie umowy-zlecenia jest ozusowane i opodatkowane. Obowiązkowo odlicza się od niego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS. Dobrowolna jest tylko składka chorobowa. Wysokość płacy zleceniobiorcy zmienia się, gdy decyduje się on przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. W takiej sytuacji od wynagrodzenia brutto odlicza się dodatkowo 2,45%.

Studenci przed 26. rokiem życia, którzy pracują na podstawie umowy-zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniom ZUS – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. To sprawia, że wynagrodzenie brutto, jakie otrzymują, jest „uszczuplane” wyłącznie o zaliczkę na podatek dochodowy.

Aby ustalić wysokość płacy netto - uwzględniając rodzaj umowy, a także inne czynniki (np. status studenta) - skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.   

Wynagrodzenie na umowie-zleceniu - ABC

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 12.04.2019
  Wynagrodzenia - słowniczek pojęć

  Co to znaczy, że Twoja pensja jest ozusowana? Czym różni się system akordowy od prowizyjnego? Jak rozpoznać przejawy dyskryminacji płacowej i jak jej przeciwdziałać? Ważne, żebyś przed podjęciem pracy uzupełnił wiedzę na temat wynagrodzeń.

 • 28.03.2019
  Oczami studentów: w pracy najważniejsze są zarobki, rozwój i atmosfera

  Studia są ważne, ale nie kluczowe dla rozwoju kariery. Dla pracodawców liczy się przede wszystkim doświadczenie, dlatego - zdaniem studentów - zdecydowanie warto uczestniczyć w praktykach i stażach. Ponad połowa żaków szuka pełnoetatowej pracy. Takie wnioski płyną z raportu Pracuj.pl „Studenci i absolwenci o rynku pracy”.  

12.04.2019
Wynagrodzenia - słowniczek pojęć

Co to znaczy, że Twoja pensja jest ozusowana? Czym różni się system akordowy od prowizyjnego? Jak rozpoznać przejawy dyskryminacji płacowej i jak jej przeciwdziałać? Ważne, żebyś przed podjęciem pracy uzupełnił wiedzę na temat wynagrodzeń.

28.03.2019
Oczami studentów: w pracy najważniejsze są zarobki, rozwój i atmosfera

Studia są ważne, ale nie kluczowe dla rozwoju kariery. Dla pracodawców liczy się przede wszystkim doświadczenie, dlatego - zdaniem studentów - zdecydowanie warto uczestniczyć w praktykach i stażach. Ponad połowa żaków szuka pełnoetatowej pracy. Takie wnioski płyną z raportu Pracuj.pl „Studenci i absolwenci o rynku pracy”.  

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.08.2019
  Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

  Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

 • 05.08.2019
  Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

 • 04.08.2019
  Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

  Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki. 

30.08.2019
Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

05.08.2019
Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

04.08.2019
Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki.