Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Potrącenia obowiązkowe, czyli dokonywane bez zgody pracownika, to sumy przeznaczone na pokrycie zobowiązań alimentacyjnych, zaliczki oraz kary pieniężne. Istnieją także potrącenia dobrowolne, tzn. składki związkowe, pożyczki udzielone z kasy zapomogowo-pożyczkowej lub składki na dobrowolne grupowe ubezpieczenie pracownicze. Najniższa płaca krajowa wyznacza kwotę wolną od potrąceń.

Potrącenia z wynagrodzenia – podstawa prawna

Zasady, zgodnie z którymi pracodawca może dokonywać potrąceń, zostały przedstawione w broszurze Państwowej Inspekcji Pracy. Dokument można znaleźć tutaj: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/144708/Potracenia%20Wynagrodz.pdf.

Wynagrodzenie brutto – najniższa krajowa

Każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje najniższa krajowa. Zarobki pracownika, który wykonuje swoje obowiązki w pełnym wymiarze godzin, nie mogą być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalona przez rząd i konsultowana z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z Radą Dialogu Społecznego. Po dokonaniu wszystkich potrąceń, do dyspozycji pracownika powinna pozostać kwota nie niższa niż płaca minimalna obowiązująca w danym roku. Ograniczenie nie istnieje w przypadku świadczenia alimentacyjnego. W razie egzekucji alimentów pracodawca może potrącić do 60% pensji.

Wynagrodzenie za pracę w wysokości:

 • najniższej krajowej – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy,
 • 75% płacy minimalnej – po potrąceniu zaliczek,
 • 90% płacy minimalnej – po potrąceniu kar pieniężnych wynikających z art. 108 kp

stanowi kwotę wolną od potrąceń. Dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze godzin – kwota wolna od potrąceń jest ustalana proporcjonalnie do wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.

Obowiązkowe potrącenia

Pracodawca może bez zgody pracownika potrącać należności, takie jak:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Stosowne kwoty odciąga się od pensji po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.  

Dobrowolne potrącenia

Potrącenia fakultatywne mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie. Odliczanie określonych sum od wynagrodzenia – pomimo braku pisemnej zgody – jest bezpodstawne i stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym. Pracodawca może otrzymać karę grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.

Zatrudniający powinien uwzględniać kwotę wolną od potrąceń w wysokości:

 • płacy minimalnej netto – przy potrąceniach na rzecz zatrudniającego,
 • 80% płacy minimalnej netto – w przypadku pozostałych należności.

Wymiar kwoty wolnej od potrąceń zależy nie tylko od wysokości płacy minimalnej, ale także od kosztów uzyskania przychodu i odliczeń od podatku.  

Należności – stanowiące dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika – to m.in.:

 • pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • kredyty bankowe,
 • składki związkowe,
 • składki na dobrowolne grupowe ubezpieczenie pracownicze.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 02.02.2019
  Rozkwit transportu i logistyki

  Kierowcy i magazynierzy – to pracownicy, którzy w 2019 r. będą szczególnie poszukiwani. Jak podaje agencja zatrudnienia Manpower, w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2019 r. 21 % firm transportowych i logistycznych zamierza przyjąć nowy personel.

02.02.2019
Rozkwit transportu i logistyki

Kierowcy i magazynierzy – to pracownicy, którzy w 2019 r. będą szczególnie poszukiwani. Jak podaje agencja zatrudnienia Manpower, w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2019 r. 21 % firm transportowych i logistycznych zamierza przyjąć nowy personel.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 26.01.2019
  Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

  Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

 • 26.01.2019
  Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

  Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

 • 19.01.2019
  10 wymogów, które musisz spełnić, aby zostać stewardessą

  Lubisz pracę z ludźmi, znasz języki obce i chętnie podróżujesz? Jeśli tak, możesz związać swoją zawodową przyszłość z liniami lotniczymi i dołączyć do cabin crew. Jako steward / stewardessa będziesz mierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi.

26.01.2019
Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

26.01.2019
Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

19.01.2019
10 wymogów, które musisz spełnić, aby zostać stewardessą

Lubisz pracę z ludźmi, znasz języki obce i chętnie podróżujesz? Jeśli tak, możesz związać swoją zawodową przyszłość z liniami lotniczymi i dołączyć do cabin crew. Jako steward / stewardessa będziesz mierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi.