Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Potrącenia obowiązkowe, czyli dokonywane bez zgody pracownika, to sumy przeznaczone na pokrycie zobowiązań alimentacyjnych, zaliczki oraz kary pieniężne. Istnieją także potrącenia dobrowolne, tzn. składki związkowe, pożyczki udzielone z kasy zapomogowo-pożyczkowej lub składki na dobrowolne grupowe ubezpieczenie pracownicze. Najniższa płaca krajowa wyznacza kwotę wolną od potrąceń.

Potrącenia z wynagrodzenia – podstawa prawna

Zasady, zgodnie z którymi pracodawca może dokonywać potrąceń, zostały przedstawione w broszurze Państwowej Inspekcji Pracy. Dokument można znaleźć tutaj: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/144708/Potracenia%20Wynagrodz.pdf.

Wynagrodzenie brutto – najniższa krajowa

Każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje najniższa krajowa. Zarobki pracownika, który wykonuje swoje obowiązki w pełnym wymiarze godzin, nie mogą być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalona przez rząd i konsultowana z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z Radą Dialogu Społecznego. Po dokonaniu wszystkich potrąceń, do dyspozycji pracownika powinna pozostać kwota nie niższa niż płaca minimalna obowiązująca w danym roku. Ograniczenie nie istnieje w przypadku świadczenia alimentacyjnego. W razie egzekucji alimentów pracodawca może potrącić do 60% pensji.

Wynagrodzenie za pracę w wysokości:

 • najniższej krajowej – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy,
 • 75% płacy minimalnej – po potrąceniu zaliczek,
 • 90% płacy minimalnej – po potrąceniu kar pieniężnych wynikających z art. 108 kp

stanowi kwotę wolną od potrąceń. Dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze godzin - kwota wolna od potrąceń jest ustalana proporcjonalnie do wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.

Obowiązkowe potrącenia

Pracodawca może bez zgody pracownika potrącać należności, takie jak:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Stosowne kwoty odciąga się od pensji po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.  

Dobrowolne potrącenia

Potrącenia fakultatywne mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie. Odliczanie określonych sum od wynagrodzenia - pomimo braku pisemnej zgody - jest bezpodstawne i stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym. Pracodawca może otrzymać karę grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.

Zatrudniający powinien uwzględniać kwotę wolną od potrąceń w wysokości:

 • płacy minimalnej netto – przy potrąceniach na rzecz zatrudniającego,
 • 80% płacy minimalnej netto – w przypadku pozostałych należności.

Wymiar kwoty wolnej od potrąceń zależy nie tylko od wysokości płacy minimalnej, ale także od kosztów uzyskania przychodu i odliczeń od podatku.  

Należności - stanowiące dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika - to m.in.:

 • pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • kredyty bankowe,
 • składki związkowe,
 • składki na dobrowolne grupowe ubezpieczenie pracownicze.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 24.10.2017
  Wynagrodzenia – wszystko co powinieneś o nich wiedzieć

  Pracownikowi przysługują określone prawa – jednym z nich jest prawo do wynagrodzenia. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz inne osoby, które opłacają składki ZUS lub zdrowotne, mogą otrzymywać świadczenie chorobowe, emerytalne itd. Podpowiadamy, co jeszcze warto wiedzieć o wynagrodzeniach i gdzie szukać informacji.  

 • 24.01.2019
  Duże pieniądze na początku kariery? Sprawdź, w jakich zawodach

  Im dłużej pracujesz, tym więcej zarabiasz – doświadczenie to jeden z czynników wpływających na wysokość pensji. Jako farmaceuta lub inżynier informatyk możesz liczyć na atrakcyjną pensję na początku kariery. Absolwent farmacji z doświadczeniem poniżej 3 lat zarabia przeciętnie 4600 zł brutto, a absolwent informatyki – 5700 zł brutto.

 • 05.01.2019
  5 branż, które gwarantują najwyższe pensje

  Informatyka, telekomunikacja, finanse – to obszary, w których można było liczyć na atrakcyjne zarobki w 2017 r. Wysokość wynagrodzenia zależy nie tylko od wybranej profesji, ale też od tego, czy inwestujemy czas i wysiłek we własny rozwój zawodowy.  

24.10.2017
Wynagrodzenia – wszystko co powinieneś o nich wiedzieć

Pracownikowi przysługują określone prawa – jednym z nich jest prawo do wynagrodzenia. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz inne osoby, które opłacają składki ZUS lub zdrowotne, mogą otrzymywać świadczenie chorobowe, emerytalne itd. Podpowiadamy, co jeszcze warto wiedzieć o wynagrodzeniach i gdzie szukać informacji.  

24.01.2019
Duże pieniądze na początku kariery? Sprawdź, w jakich zawodach

Im dłużej pracujesz, tym więcej zarabiasz – doświadczenie to jeden z czynników wpływających na wysokość pensji. Jako farmaceuta lub inżynier informatyk możesz liczyć na atrakcyjną pensję na początku kariery. Absolwent farmacji z doświadczeniem poniżej 3 lat zarabia przeciętnie 4600 zł brutto, a absolwent informatyki – 5700 zł brutto.

05.01.2019
5 branż, które gwarantują najwyższe pensje

Informatyka, telekomunikacja, finanse – to obszary, w których można było liczyć na atrakcyjne zarobki w 2017 r. Wysokość wynagrodzenia zależy nie tylko od wybranej profesji, ale też od tego, czy inwestujemy czas i wysiłek we własny rozwój zawodowy.  

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.08.2019
  Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

  Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

 • 05.08.2019
  Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

 • 04.08.2019
  Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

  Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki. 

30.08.2019
Zarobki kobiet – skąd bierze się gender pay gap?

Niewielki odsetek kobiet pracujących w najlepiej płatnych zawodach, przerwy w karierze spowodowane opieką nad dzieckiem, praca w niepełnym wymiarze godzin – to podstawowe powody, dlaczego panie zarabiają mniej niż panowie. Zdarza się, że różnice w wynagrodzeniach wynikają z dyskryminacji płacowej. Na szczęście coraz więcej firm ocenia pracowników sprawiedliwie, tzn. pod kątem kwalifikacji i wyników.

05.08.2019
Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi?

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

04.08.2019
Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

Zapłata za wykonaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy wobec swoich pracowników. Należne pieniądze muszą zostać wypłacone w określonym czasie i określonej kwocie na konto bankowe lub do ręki.