Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – co daje? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe, jest obowiązkowe dla wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Inne grupy pracowników, np. wykonawcy zleceń, mogą odprowadzać składkę chorobową dobrowolnie. Dzięki temu zyskują m.in. prawo do zasiłku chorobowego.

Ubezpieczenie chorobowe – kiedy obowiązkowe, a kiedy dobrowolne?

Zgodnie  z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887), osoby wykonujące swoje obowiązki w oparciu o umowę o pracę muszą opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenia społeczne: chorobowe, wypadkowe, emerytalne i rentowe. Grupy pracowników, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, to:

 • wykonawcy pracy nakładczej,
 • osoby działające na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której odnoszą się przepisy dotyczące zlecenia,
 • prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz ich współpracownicy,
 • osoby, które w trakcie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności wykonują pracę na podstawie skierowania,
 • duchowni.

Składka chorobowa

Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe to 2,45% przychodu z zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Całą kwotę pokrywa ubezpieczony. Pracodawca potrąca ją z wynagrodzenia i wysyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zatrudnionemu – regularnie opłacającemu składkę chorobową – przysługują takie świadczenia, jak:

 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek opiekuńczy.

Chorobowe – ile płatne?

Nie wystarczy przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, aby otrzymać zasiłek. O jego przyznaniu decyduje fakt terminowego opłacania składek. Prawo do świadczeń zależy również od tzw. okresu wyczekiwania. Dla osób dobrowolnie opłacających składkę chorobową – wynosi on 90 dni. Do tego czasu wliczają się okresy poprzednich ubezpieczeń, o ile przerwa nie wyniosła więcej niż 30 dni.

Wysokość zasiłku chorobowego zależy od przyczyny wystąpienia niezdolności do pracy i wynosi:

 • 70% podstawy wymiaru za czas przebywania w szpitalu,
 • 80% podstawy wymiaru w przypadku większości chorób, jak np. grypa,
 • 100% podstawy wymiaru, jeśli niezdolność do pracy jest wynikiem choroby w ciąży, choroby zawodowej lub wypadku przy pracy bądź w drodze do/z pracy.

Świadczenie jest wypłacane maksymalnie przez 182 lub 270 dni.

Zasiłek wyrównawczy można pobierać maksymalnie przez 24 miesiące. Jego wysokość stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymywanym przed pogorszeniem stanu zdrowia a dochodami uzyskiwanymi np. po zdiagnozowaniu choroby zawodowej.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego stanowi procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Wynosi 90% podstawy za okres pierwszych trzech miesięcy i 75% za pozostały czas.

Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy za czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w wymiarze 80% pensji przez cały okres urlopów lub 100% w trakcie urlopu macierzyńskiego i 60% podczas urlopu rodzicielskiego.

Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80% średniego wynagrodzenia, otrzymywanego przez 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie niezdolności do pracy.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 04.03.2019
  Składki ZUS w 2019 r.

  Wysokość składek ZUS w 2019 r. nie wzrosła w porównaniu do tej z 2018 r. Stawki składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej są wyrażone w procentach i stanowią określoną część wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że im wyższa pensja, tym wyższe kwoty przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • 01.03.2019
  Czy czas trwania L4 ma wpływ na wysokość Twojego wynagrodzenia?

  Długotrwała choroba może spowodować wielotygodniową przerwę w karierze i tym samym utrudnić powrót do aktywności. Nieobecność wywołana złym stanem zdrowia może przełożyć się także na wysokość Twojej płacy, a w niektórych sytuacjach – nawet stać się przyczyną rozwiązania umowy o pracę.

 • 23.01.2019
  Umowa o dzieło – jak zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego?

  Architekt, fotograf, grafik, dziennikarz – to przykładowe zawody, w przypadku których możliwa jest praca na podstawie umowy o dzieło. Taki kontrakt nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Aby korzystać z refundowanych świadczeń opieki medycznej, można np. ubezpieczyć się dobrowolnie.    

04.03.2019
Składki ZUS w 2019 r.

Wysokość składek ZUS w 2019 r. nie wzrosła w porównaniu do tej z 2018 r. Stawki składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej są wyrażone w procentach i stanowią określoną część wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że im wyższa pensja, tym wyższe kwoty przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

01.03.2019
Czy czas trwania L4 ma wpływ na wysokość Twojego wynagrodzenia?

Długotrwała choroba może spowodować wielotygodniową przerwę w karierze i tym samym utrudnić powrót do aktywności. Nieobecność wywołana złym stanem zdrowia może przełożyć się także na wysokość Twojej płacy, a w niektórych sytuacjach – nawet stać się przyczyną rozwiązania umowy o pracę.

23.01.2019
Umowa o dzieło – jak zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego?

Architekt, fotograf, grafik, dziennikarz – to przykładowe zawody, w przypadku których możliwa jest praca na podstawie umowy o dzieło. Taki kontrakt nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Aby korzystać z refundowanych świadczeń opieki medycznej, można np. ubezpieczyć się dobrowolnie.    

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 26.01.2019
  Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

  Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

 • 26.01.2019
  Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

  Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

 • 19.01.2019
  10 wymogów, które musisz spełnić, aby zostać stewardessą

  Lubisz pracę z ludźmi, znasz języki obce i chętnie podróżujesz? Jeśli tak, możesz związać swoją zawodową przyszłość z liniami lotniczymi i dołączyć do cabin crew. Jako steward / stewardessa będziesz mierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi.

26.01.2019
Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

26.01.2019
Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

19.01.2019
10 wymogów, które musisz spełnić, aby zostać stewardessą

Lubisz pracę z ludźmi, znasz języki obce i chętnie podróżujesz? Jeśli tak, możesz związać swoją zawodową przyszłość z liniami lotniczymi i dołączyć do cabin crew. Jako steward / stewardessa będziesz mierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi.