Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – co daje? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe, jest obowiązkowe dla wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Inne grupy pracowników, np. wykonawcy zleceń, mogą odprowadzać składkę chorobową dobrowolnie. Dzięki temu zyskują m.in. prawo do zasiłku chorobowego.

Ubezpieczenie chorobowe – kiedy obowiązkowe, a kiedy dobrowolne?

Zgodnie  z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887), osoby wykonujące swoje obowiązki w oparciu o umowę o pracę muszą opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenia społeczne: chorobowe, wypadkowe, emerytalne i rentowe. Grupy pracowników, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, to:

 • wykonawcy pracy nakładczej,
 • osoby działające na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której odnoszą się przepisy dotyczące zlecenia,
 • prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz ich współpracownicy,
 • osoby, które w trakcie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności wykonują pracę na podstawie skierowania,
 • duchowni.

Składka chorobowa

Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe to 2,45% przychodu z zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Całą kwotę pokrywa ubezpieczony. Pracodawca potrąca ją z wynagrodzenia i wysyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zatrudnionemu – regularnie opłacającemu składkę chorobową – przysługują takie świadczenia, jak:

 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek opiekuńczy.

Chorobowe – ile płatne?

Nie wystarczy przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, aby otrzymać zasiłek. O jego przyznaniu decyduje fakt terminowego opłacania składek. Prawo do świadczeń zależy również od tzw. okresu wyczekiwania. Dla osób dobrowolnie opłacających składkę chorobową – wynosi on 90 dni. Do tego czasu wliczają się okresy poprzednich ubezpieczeń, o ile przerwa nie wyniosła więcej niż 30 dni.

Wysokość zasiłku chorobowego zależy od przyczyny wystąpienia niezdolności do pracy i wynosi:

 • 70% podstawy wymiaru za czas przebywania w szpitalu,
 • 80% podstawy wymiaru w przypadku większości chorób, jak np. grypa,
 • 100% podstawy wymiaru, jeśli niezdolność do pracy jest wynikiem choroby w ciąży, choroby zawodowej lub wypadku przy pracy bądź w drodze do/z pracy.

Świadczenie jest wypłacane maksymalnie przez 182 lub 270 dni.

Zasiłek wyrównawczy można pobierać maksymalnie przez 24 miesiące. Jego wysokość stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymywanym przed pogorszeniem stanu zdrowia a dochodami uzyskiwanymi np. po zdiagnozowaniu choroby zawodowej.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego stanowi procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Wynosi 90% podstawy za okres pierwszych trzech miesięcy i 75% za pozostały czas.

Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy za czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w wymiarze 80% pensji przez cały okres urlopów lub 100% w trakcie urlopu macierzyńskiego i 60% podczas urlopu rodzicielskiego.

Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80% średniego wynagrodzenia, otrzymywanego przez 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie niezdolności do pracy.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 23.01.2019
  Umowa o dzieło – jak zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego?

  Architekt, fotograf, grafik, dziennikarz – to przykładowe zawody, w przypadku których możliwa jest praca na podstawie umowy o dzieło. Taki kontrakt nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Aby korzystać z refundowanych świadczeń opieki medycznej, można np. ubezpieczyć się dobrowolnie.    

 • 06.01.2019
  Pobyt w szpitalu? Sprawdź, jaka wypłata Ci przysługuje

  Zasiłek chorobowy za okres hospitalizacji wynosi zwykle 70% wynagrodzenia. Masz prawo do świadczenia w wymiarze 100% pensji, jeśli na przykład choroba przypada w okresie ciąży albo wtedy, gdy niezdolność do wykonywania obowiązków stanowi wynik wypadku przy pracy.   

 • 01.01.2019
  Status bezrobotnego – na jakich warunkach?

  Rozpoczęcie pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia, skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej. Z chwilą podjęcia aktywności zawodowej traci się również prawo do zasiłku i świadczeń medycznych finansowanych z NFZ.  

23.01.2019
Umowa o dzieło – jak zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego?

Architekt, fotograf, grafik, dziennikarz – to przykładowe zawody, w przypadku których możliwa jest praca na podstawie umowy o dzieło. Taki kontrakt nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Aby korzystać z refundowanych świadczeń opieki medycznej, można np. ubezpieczyć się dobrowolnie.    

06.01.2019
Pobyt w szpitalu? Sprawdź, jaka wypłata Ci przysługuje

Zasiłek chorobowy za okres hospitalizacji wynosi zwykle 70% wynagrodzenia. Masz prawo do świadczenia w wymiarze 100% pensji, jeśli na przykład choroba przypada w okresie ciąży albo wtedy, gdy niezdolność do wykonywania obowiązków stanowi wynik wypadku przy pracy.   

01.01.2019
Status bezrobotnego – na jakich warunkach?

Rozpoczęcie pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia, skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej. Z chwilą podjęcia aktywności zawodowej traci się również prawo do zasiłku i świadczeń medycznych finansowanych z NFZ.  

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 26.01.2019
  Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

  Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

 • 26.01.2019
  Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

  Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

 • 19.01.2019
  10 wymogów, które musisz spełnić, aby zostać stewardessą

  Lubisz pracę z ludźmi, znasz języki obce i chętnie podróżujesz? Jeśli tak, możesz związać swoją zawodową przyszłość z liniami lotniczymi i dołączyć do cabin crew. Jako steward / stewardessa będziesz mierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi.

26.01.2019
Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

26.01.2019
Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

19.01.2019
10 wymogów, które musisz spełnić, aby zostać stewardessą

Lubisz pracę z ludźmi, znasz języki obce i chętnie podróżujesz? Jeśli tak, możesz związać swoją zawodową przyszłość z liniami lotniczymi i dołączyć do cabin crew. Jako steward / stewardessa będziesz mierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi.